FINAL PROJECT TOPICS

Utoljára frissítve: 2024. 02. 11.


CímOktatóMegjegyzés
Kriogenikus munkaszolgáltató körfolyamatokImre AttilaBSc/MSc
Flash-ciklusokhoz alkalmas munkaközegek jellemzőiImre AttilaBSc/MSc
Statisztikai módszerek fragmentálódott minták méretelemzéséreImre AttilaBSc/MSc
Szuperkritikus anyagok anomáliáinak vizsgálataImre AttilaMSc, 2 féléves téma
Auxetikus (negatív Poisson-állandójú) anyagok viselkedéseImre AttilaBSc/MSc
Különböző termodinamikai ciklusok (ORC, Kalina, flash) alkalmazhatósága 60-90 Celsius hőmérsékletű hőforrások villamosenergetikai célú hasznosításánál – a Lindal-diagram kiterjeszthetőségeImre AttilaMSc, 2 féléves téma
Technolgiák és munkaközegek az LNG-ben rejlő”hideg energia” kinyeréséreImre AttilaBSc/MSc
Kőágyas hőtároló medence felhasználása ipari telephelyek, illetve kisebb települések évszakos és napszakos hőellátásáraImre AttilaBSc/MSc
Fázisváltó anyagokkal működő hőtározók használata ipari telephelyek hűtés/fűtésigényének kielégítéséreImre AttilaBSc/MSc
Tárolt hővel működő járművek termodinamikai vizsgálataImre AttilaBSc/MSc
Boglyakazán/komposztkazán vizsgálata – háztartásitól az ipari méretekigImre AttilaBSc/MSc
Nagykapacitású szezonális energiatárolás – a lehetőségek vizsgálataImre AttilaBSc/MSc
Homokakkumulátorok – magas hőmérséklető hőtárolásImre AttilaBSc/MSc
Reaktív áramlás sebességterének kísérleti vizsgálata Particle Image Velocimetry (PIV) technikávalDávid Csemány
Hulladékhő hasznosításán alapuló hűtőkörfolyamat tervezéseDávid Csemány
Telepített akkumulátor felügyeleti rendszerének numerikus modellezéseDávid Csemány
Elektromos autó akkumulátor felügyeleti rendszerének numerikus modellezéseDávid Csemány
Akkumulátor belső hőmérséklet-eloszlásának numerikus vizsgálata gyorstöltés soránDávid Csemány
Akkumulátorban jelentkező belső rövidzár hatásának numerikus vizsgálata CFD szimulációvalDávid Csemány
Akkumulátorban jelentkező hőmegfutási jelenség numerikus vizsgálata CFD szimulációvalDávid Csemány
Development of Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software in Fortran/Matlab environmentGroniewsky AxelTervezés/BSc Fejlesztés
Development of a working fluid selection mechanism based on artificial neural network (ANN) for a given organic rankine cycle (ORC)Groniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Development of a Machine Learning (ML) based (Random forest, k-mean clastering) working fluid selection mechanism for existing Organic Rankine CycleGroniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Prediction of power plant behaviour using neural networksGroniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Estimation of the physical properties of pure substances using Group-Contribution method.Groniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Sensitivity analysis of the parameters of the PC-Saft equation of state in the light of the behaviour of Organic Rankine Cycles (ORC)  Groniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Design of energy systems in Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software environment Groniewsky AxelBSc/MSc Ipari feladat
Design of energy systems in Gate Cycle thermodynamic performance monitoring software environment Groniewsky AxelBSc/MSc Ipari feladat
Hidrogénnel segített tüzelés méréses vizsgálataJózsa Viktor
A hidrogéntüzelés lehetőségeinek és alkalmazásának áttekintése, értékeléseJózsa Viktor
Porlasztási hatásfok meghatározásaJózsa Viktor
Numerikus szimulációhoz készült porlasztásmodellek értékelése Józsa Viktor
Mintázatkeresés permetképekbenJózsa Viktor
Rayleigh–Benard-konvekció vizsgálata a Python FiPy véges térfogat alapú numerikus megoldójával Mátyás SzücsBSc/MSc, legalább 2 félév
Kényszeráramlás okozta hőátadási tényező meghatározása hengeres test körül a Python FiPy véges térfogat alapú numerikus megoldójávalMátyás SzücsBSc/MSc, legalább 2 félév
Csatolt hővezetés és akusztikus hullámterjedés linearizált vizsgálata a folyadék-gőz kritikus pont környezetében a Python FiPy véges térfogat alapú numerikus megoldójával Mátyás SzücsBSc/MSc, legalább 2 félév
A hőimpulzus kísérlet vizsgálata általánosított hővezetési egyenletekre a Python FiPy véges térfogat alapú numerikus megoldójávalMátyás SzücsBSc/MSc, legalább 2 félév
Térfogati és felületi hullámterjedés rugalmas és viszkoelasztikus szilárd közegbenMátyás SzücsBSc/MSc
A lehetséges transzportfolyamatok feltárása redox folyadékáramos akkumulátorokbanMátyás SzücsBSc/MSc
 Általánosított termomechanika — a nem-Fourier-hővezetés és a reológia kapcsolataMátyás SzücsBSc/MSc, legalább 2 félév
 Forgó testek hőmérsékleteloszlásának numerikus számításaMátyás SzücsBSc/MSc
Sugárzásos és konvektív hőtranszfer vizsgálata spirál csőben áramló folyadék eseténMátyás SzücsBSc/MSc
Hővezetés túl a Fourier-törvényen: ballisztikus hővezetés és rugalmas anyagokVán Péter
Gyengén nemlokális anyagtörvények és termodinamikaVán Péter
Csillapított hullámterjedés összetett szerkezetű anyagokban: termodinamikai feltételekVán Péter
Objektív időderiváltak és termodinamikaVán Péter
Galilei-relativitás, disszipáció és termodinamikaVán Péter
Egyszerű közönséges termodinamikai rendszerek modellezése differenciálegyenletekkel. Az entrópia és az exergia szerepe.Ván Péter
 Villamosenergia-tárolás műszaki és gazdasági lehetőségei MagyarországonBotond Szücs
Biomassza fűtőmű tervezése kisvárosi távhőellátáshoz.Botond Szücs
Átmenet a szén-dioxid semleges távhőtermelésbe.Botond Szücs
Kommuniális hulladékból előállított másodlagos tüzelőanyagok hasznosítási lehetőségei.Botond Szücs
Korszerű hőerőművi villamosenergia termelés lehetőségei Magyarországon.Botond Szücs
Fluidizációs tüzelőberendezések vizsgálata hazai és európai környezetben.Botond Szücs
Fluidizációs elgázosítóval integrált kombináltciklusú kiserőmű létesítésének vizsgálata.Botond Szücs
Hibrid megújuló energia rendszerek modellezése és optimalizálásaMayer Martin
Development of photovoltaic power forecasting methodsMayer Martin
Energy forecasting with machine learning methodsMayer Martin
Applications of energy storage systems for weather-dependent renewable energy productionMayer Martin
Analysis of the optimal energy mix of the futureMayer Martin
Megújulók hálózati integrációjának támogatása hidrogén segítségévelMayer Martin
Magyarországon fellelhető folyékony biotüzelőanyagok energetikai hasznosításaLaza Tamás
Magyarország egy szabadon választott kistérségének energiaellátásának elemzéseLaza Tamás
Magyarországi viszonyok között mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának elemzéseLaza Tamás
Állandó felügyeletű kazánházak átalakítása időszakos felügyeletűvé -jogszabályi, szabványi megfeleltetésLaza TamásTervezés
Pálinkafőzés hőtani viszonyainak hatása a késztermékre – kísérleti munkaLaza Tamás
Pálinkafőzés hőmérsékleti viszonyainak kísérleti elemzéseLaza Tamás
Szeszesital készítés hőtani elemzésének irodalomkutatásaLaza TamásTervezés
Belső égésű motorban lejátszódó égési folyamat bemutatására szolgáló demonstrációs berendezés tervezése, építéseLaza TamásTDK-ra továbbvihető
Túlhevített gőz hőmérsékletszabályozására szolgáló vízbefecskendezés modellezéseLaza TamásTDK-ra továbbvihető
Turbinalapáton lejátszódó áramlás modellezése, demonstrációs célbólLaza TamásTDK-ra továbbvihető
Hidrogén előállításának energiamérlege különböző technológiák eseténLaza Tamás
Csővezetékek, csőkötések anyagainak hidrogánállóságának vizsgálata irodalmi források alapjánLaza Tamás
Tervezési segédlet készítése gáz-kondenzációs kazánból és hőszivattyúból álló hibrid hőközpontra.Laza TamásARISTON által ösztöndíjjal támogatott feladat
Gépjárműmotorok és/vagy tüzelőberendezések, emisszió mérésének jelenlegi helyzete és várható jövőbeli alakulásaLaza Tamás
Gépkocsiknál alkalmazott katalizátor megoldásokLaza TamásTervezés tárgyak
Gépkocsiknál alkalmazott koromszűrő megoldásokLaza TamásTervezés tárgyak
Hidrogéntárolási megoldások irodalmi források alapjánLaza Tamás
Erőművi vízcsöves kazán hő- és áramlástechnikai számítása, és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékeléseLezsovits Ferenc
Ipari gőzkazán hő- és áramlástechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékeléseLezsovits Ferenc
Fűtőművi forrróvízkazán hő- és áramlástechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékeléseLezsovits Ferenc
Ipari termolajkazán hő- és áramlástechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékeléseLezsovits Ferenc
Hőhasznosító kazán illesztése a kiválasztott hőforráshoz valamint hő- és áramlástechnikai számításaLezsovits Ferenc
Farmgazdaság megújuló alapú energia ellátási lehetőségeinek vizsgálataLezsovits Ferenc
Szennyvíziszap együttüzeléses ártalmatlanítási lehetőségeinek vizsgálata, összehasonlítása az anaerob erjesztéses ártalmatlanítássalLezsovits Ferenc
Háztartási hulladék ártalmatlanítási lehetőségeinek összehasonlító vizsgálataLezsovits Ferenc
Mezőgazdasági biomassza hulladékok energetikai hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Lezsovits Ferenc
Égés során keletkező szennyező anyagok emisszió csökkentési lehetőségeiLezsovits Ferenc
 Kisteljesítményű hulladéktüzelő rendszer követelményeinek és megvalósíthatóságának vizsgálataLezsovits Ferenc
Hidrogén előállítási és ellátási lehetőségek energiamérlege és biztonságtechnikai kérdéseiLezsovits Ferenc
Napenergia alkalmazási lehetőségei erőművi póttápvíz készítésbenCséfalvay EditDiplomamunka
Nanorészecskék visszanyerése munkaközegekbőlCséfalvay EditSzakdolgozat Projektfeladat
Membrándesztilláció alkalmazásának lehetősége erőművi víztisztításbanCséfalvay Editszakdolgozat
Pótvízkészítés régen és ma – elemzés környezetvédelmi szempontbólCséfalvay EditSzakdolgozat Projektfeladat
Szervetlen szennyező komponensek eltávolítási lehetőségei magas hőmérsékletű munkaközegekbőlCséfalvay EditDiplomaterv
Energiaátalakítás hőveszteségeinek feltárása és hőintegráció lehetőségének feltérképezéseCséfalvay EditSzakdolgozat
Hővisszanyerő rendszer kidolgozása a póttápvíz melegítéséreCséfalvay EditProjekt feladat
Grillgyújtó folyadékok emissziójának vizsgálataCséfalvay EditÖnálló feladat
Hulladékhő fűtési célú hasznosításának környezetvédelmi vonatkozásai Cséfalvay Edit
Hidrogén energetika – alkalmazási lehetőségek számokbanCséfalvay EditSzakdolgozat
A globális (antropogén) CO2-kibocsátás fő hajtóerőIstván András Fazekas
Az időjárásfüggő megújuló energiaforrások és az atomerőművek együttes üzemének optimalizálásaIstván András Fazekas
A rendszerszintű, szabályozási célú teljesítőképesség-tartalékok méretezéseIstván András Fazekas
Új atomerőművi egységek rendszerbe illesztéseIstván András Fazekas
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK RENDSZERSZINTŰ TERMELÉSTERVEZÉSEIstván András Fazekas
ERŐMŰEGYSÉGEK GAZDASÁGI HATÉKONYSÁGÁNAK (VERSENYKÉPESSÉGÉNEK) KOMPLEX ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATAIstván András Fazekas
VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK OPTIMÁLIS BŐVÍTÉSTERVEZÉSEIstván András Fazekas
Terheléskövetés (manőverezés) indokai és megvalósítási lehetőségei atomerőművekbenSzentannai Pál
Atomerőmű dinamikai modellezése Matlab-Simulink környezetben a szabályozások anyagfáradást okozó hatásainak figyelembevételével együttSzentannai Pál
Megújuló, nukleáris és konvencionális erőművek ökológiai lábnyomának csökkentése Life-Time Considering Control segítségével.Szentannai Pál
Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozásának kiterjesztése korábban figyelembe nem vett hatásokraSzentannai Pál
Exergia szemléletű szabályozások az energetikábanSzentannai Pál
A modern irányításelmélet eredményeinek alkalmazása atomerőművekben többszempontú, prediktív optimumszabályozáshoz
Terhelésváltoztatás optimális menetének meghatározása atomerőműben a reaktor- és a generátor oldali korlátok együttes figyelembevételévelSzentannai Pál
Talbot-jelenség és Talbot-szőnyeg rugalmas és viszkoelasztikus hullámok eseténFülöp Tamás
Másodrendű, explicit numerikus sémák összehasonlítása Fourier- és Guyer-Krumhansl-hővezetésnélFülöp Tamás
Analytical investigation of signal propagation in rheological solidsFülöp Tamás
Termodinamikai folyamatok megbízható szimulációja
extrapolációs–interpolációs végesdifferencia-sémákkal
Fülöp Tamás
Viszkoelasztikus hullámterjedés szimulációja Perfectly Matched Layer
elnyelő peremfeltétellel
Fülöp Tamás
Automatikus multi-exponenciális illesztőalgoritmus
hőimpulzus-kísérleti adatsorokhoz
Fülöp Tamás
Háztartási tüzelőberendezések vizsgálata hidrogén bekeverés eseténBereczky Ákos BSc.
Oktánszám mérőmotor vizsgálata hidrogén bekeverés esetén Bereczky Ákos
HCNG tüzelőanyag vizsgálata kettős tüzelőanyagú motorokban Bereczky Ákos
SOFC üzemanyagcella mérőrendszer kialakítása és a berendezés vizsgálataBereczky Ákos BSc.
Hidrogén előállítás és felhasználás vizsgálata Bereczky Ákos
Mezőgazdasági hulladékok és melléktermékek energetikai lehetőségeinek vizsgálataBereczky Ákos
Hidrogén égési folyamatának vizsgálata Chemkin (Ansys) szoftver rendszerben Kristóf Lukács
Hidrogén égési folyamatának vizsgálata (AVL-Fire)   szoftver rendszerben Kristóf Lukács
Hidrogén vizsgálatok feldolgozása és az égési folyamat vizsgálata Kristóf Lukács
Ammónia tüzelőanyag felhasználási lehetőségei Kristóf Lukács
Cseppfolyós ammónia tüzelőanyag rendszer tervezése és értékeléseKristóf Lukács
Gyújtásrendszerek vizsgálataKristóf Lukács
R4 TDI kísérleti motor EDC telepítése (MSc, BSc)Kristóf Lukács
R4 TDI kísérleti motor modellezése (MSc, BSc)Kristóf Lukács
Gázmotorok alternatív tüzelőanyagú alacsony NOx kibocsátású szabályozó rendszer tervezéseKristóf Lukács
Stirling-motoros CHP mérőrendszer tervezése és kialakítása oktatási célokra;Kristóf Lukács
SOFC mérőrendszer tervezése és kialakítása oktatási célokraKristóf Lukács
PEMFC  mérőrendszer tervezése és kialakítása oktatási célokraKristóf Lukács
Biológiai hővezetési modellek numerikus vizsgálataKovács RóbertÖnálló feladat
Hővezetési modellek összehasonlítása a hőimpulzus kísérlet numerikus szimulációjávalKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
A 2-hőmérsékletű hővezetési modell vizsgálataKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
3D-nyomtatott testek és habok termikus tulajdonságainak vizsgálataKovács RóbertÖnálló feladat
A 3omega mérési módszer vizsgálataKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Ballisztikus hővezetési kísérletek kiértékelése Kovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Hőtároló konténerek hőszigetelési lehetőségeinek vizsgálataKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Fourier-féle hővezetés numerikus vizsgálata anizotrop anyagokbanKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Fázisváltó anyagok hővezetési tulajdonságainak vizsgálataKovács RóbertÖnálló feladat
Hőtároló modellek fejlesztéseKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Elektronikai alkatrészek determinisztikus inverz hőátadási vizsgálata (skálázódás, tranziens jellegű viselkedés leírása)Kovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Elektronikai alkatrészek hőátadási modellezése a hőátadási együtthatók vizsgálatával (konvektív, radiatív, kondenzációs)Kovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Termomechanikus vizsgálat: biológiailag lebontható hordozók termomechanikus deformációja különböző méretű és tömegű alkatrészek alattKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Kondenzációs hőátadás vizsgálata gőzfázisú forrasztás soránKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Nyomásmérés alapú diagnosztika fejlesztése forrasztókemencékhez Kovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Nagyteljesítményű hőcserélő berendezések kontakt hőátadási tulajdonságainak vizsgálataKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Hőmérsékleti sugárzás kihasználása energiatárolás céljára az űrbenKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat, TDK, Tervezés
Űridőjárás hatása az űreszközökreKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat, TDK, Tervezés
Akkumulátorok termikus vizsgálataKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat, TDK, Tervezés
Hidrogén/ammónia elegy tüzelésének szimulációja perdületesen előkevert égő eseténDániel Füzesi
Ammónia/metán elegy tüzelésének szimulációja alacsony perdületes körülmények közöttDániel Füzesi
Akkumulátorcella szimulációja ANSYS Fluent szoftverkörnyezetben Dániel Füzesi
Diszkrét idejű numerikus módszerek hosszútávú viselkedésének előrejelzése folytonos idejű eljárássalTakács DonátBSc/MSc/TDK/Önálló feladat
Szerkezetőrző numerikus módszerek vizsgálata backwards error analysis segítségévelTakács DonátBSc/MSc/TDK/Önálló feladat
Fourier-féle hővezetési modell illesztése differenciálható programozáson alapuló optimalizációs algoritmusok segítségévelTakács DonátBSc/MSc/TDK/Önálló feladat
Kőzetek overcoring módszerrel történő in-situ, elmozdulásalapú feszültségmérése során fellépő feszültségeloszlások vizsgálataTakács DonátBSc/MSc/TDK/Önálló feladat
Dilatációs rezonanciafrekvencia-mérés eredményeinek becslése kvázi-szimplektikus numerikus módszerek használatávalTakács DonátBSc/MSc/TDK/Önálló feladat
BME Suborbitals projektfeladat (a versenycsapat tagjai részére)Takács DonátBSc/MSc/TDK/Önálló feladat
Inverz hővezetési feladat megoldása gradiens alapú módszerrelCzél Balázs
Inverz hővezetési feladat megoldása neurális hálózattalCzél Balázs
Összetett szerkezetek végeselemes hőtani modellezéseCzél Balázs
Végeselemes hőtani modell szabadságfokainak csökkentéseCzél Balázs
Hidrogén gáz előmelegítésének hatása tüzelőanyag cella effektív teljesítményéreEmese Lévai
Hidrogén gáz potenciális szennyezőanyagainak azonosítása és azok hatása a tüzelőanyag cellák működésére Emese Lévai
Impedancia spektroszkópiás mérőállomás sematikus felépítése, paraméterezés, műszerválasztás meglévő tüzelőanyag cella konstrukcióraEmese Lévai
Fémhidrides anyagok felhasználásának lehetőségei melegedő hidrogén üzemű rendszerekbenEmese Lévai
Abszkorpciós hűtőblokk tervezése hidrogén üzemű autóbaEmese Lévai
Termoelektrikus generárorok (TEG) felhasználási lehetőségei és megtérülési kalkulációi tüzelőanyag-cellás berendezéseken Emese Lévai
Tüzelőanyag cella poliarizációs görbéjének felvételére alkalmas rendszer opciók tervezéseEmese Lévai
Zöld hidrogén termelési potenciál kalkulációja választott Magyarországon. Zöld energia hidrogéntermelésre fordítható hányadának becslése.Emese Lévai
Tüzelőanyag-cella implementálása városi versenyautóba elektrotechnikai szempontbólEmese Lévai
Tüzelőanyag-cella implementálása városi versenyautóba hőmérsékleti terhelés szempontjábólEmese Lévai
Tüzelőanyag-cella implementálása városi versenyautóba hőmérsékleti mechanikai szempontbólEmese Lévai
Hőhasznosítási megoldás kidolgozása tüzelőanyag cellákhoz, hulladékhő elvezetése és javaslat rendszerszinttű felhasználásra Emese Lévai
Kis fénykibocsátású térfogati égés értékelése spektrális szűrőkkel készült fényképek alapjánHidegh Gyöngyvér
Lángél-detektáló algoritmus fejlesztése kis fénykibocsátású térfogati égés lángképeihezHidegh Gyöngyvér
Napelemes energiatermelő rendszer életciklus-értékeléseKovács ViktóriaSzakdolgozat/Projekt feladat
Termikus hulladékhasznosítás életciklus-értékeléseKovács ViktóriaSzakdolgozat/Projekt feladat
Környezeti életciklus-értékelés (LCA) választott témábanKovács Viktória
Jármű-dízelmotorok jelenlegi  elterjedése és várható alakulásaMeggyes AttilaMSc hallgatók részére
Erőművi gázmotorok jelenlegi megoldásai és azok várható fejődéseMeggyes AttilaMSc hallgatók részére
Nem hagyományos járműmeghajtások és azok várható fejlődéseMeggyes AttilaMSc hallgatók részére
Belsőégésű motorok legújabb fejlesztéseiMeggyes AttilaMSc hallgatók részére
Tüzelőanyag-cellás járművek és azok várható elterjedéseMeggyes AttilaMSc hallgatók részére
Belsőégésű motorok által okozott légszennyezettségek okai és azok hatásaiMeggyes AttilaMSc hallgatók részére
Nem hagyományos belsőégésű motor tüzelőanyagokMeggyes AttilaMSc hallgatók részére
Belsőégésű motorok füstgázkezelési eljárásaiMeggyes AttilaMSc hallgatók részére
Belsőégésű motoros és elektromos meghajtású járművek versenyeMeggyes AttilaMSc hallgatók részére
Napelemes energiatermelés idősoros adatainak vizsgálata akkumulátor kapacitás választáshozErika Rácz
Levegő segédközeges porlasztó Fázis Doppler Anemométeres idősoros mérési adatainak elemzéseErika Rácz
Rövidtávú kiegyenlítetlenség előrejelzés gépi tanulással proaktív frekvenciaszabályozás céljábólDávid MarkovicsBSC/MSc, Python
aFRR árbecslés a PICASSO rendszerbenDávid MarkovicsBSC/MSc
Villamosenergia-fogyasztás előrejelzés gépi tanulássalDávid MarkovicsBSC/MSc, Python
Háztartási méretű napelemek termelés előrejelzéseDávid MarkovicsBSC/MSc, Python
Determinisztikus kiegyenlítetlenség modellezéseDávid MarkovicsBSC/MSc
Algoritmusok vizsgálata energiatároló üzemeltetés komplex optimalizálásáraDávid MarkovicsBSC/MSc, Python
Napenergiával működtetett szenzibilis hőtárolással kialakított ORC energetikai, exergetikai és gazdasági elemzéseRéka Kustán
ORC Carnot akkumulátor alkalmazásának vizsgálata naperőműveknélRéka Kustán
Fotovoltaikus-termikus (PV-T) és szerves Rankine-ciklusú rendszerek vizsgálataRéka Kustán
Kombinált szuperkritikus szén-dioxid és szerves Rankine ciklus vizsgálataRéka Kustán
Vanádium-redox áramlásos akkumulátorral kialakított microgrid rendszer vizsgálataRéka Kustán
Napkollektor alapú kapcsolt hő- és villamosenergia rendszer dinamikai modellezéseRéka Kustán