Szakmai gyakorlat alapszakos hallgatóknak

Minden gépészmérnök és energetikai mérnök BSc szakos hallgató számára kötelező a képzés ideje alatt szakmai gyakorlaton részt venni. A szakmai gyakorlat ideje 6 hét, melyre a specializációt gondozó (vagy a szakmai gyakorlatot szervező) tanszéken lehet jelentkezni a mintatanterv 6. féléve után, legalább 130 kreditpont birtokában, amennyiben a hallgatónak érvényes specializáció választása van. A szakmai gyakorlat lehetőség szerint nyáron végzendő el, de indokolt esetben ettől el lehet térni. A Szakmai gyakorlat (BMEGEENA4SZ) című tantárgyat a gyakorlat teljesítését követő – jellemzően őszi – félévben lehet a Neptun rendszerben felvenni.

Elsősorban az energetikai mérnök alapszak Hőenergetika specializációját választó hallgatók jelentkezését várjuk.

A szakmai gyakorlat teljesítésének lépései

1. Gyakorlati hely kiválasztása, kapcsolatfelvétel: A céget a hallgatónak kell felkeresnie motivációs levél és önéletrajz kapcsolattartó személynek való elküldése mellett. A kapcsolatfelvételben segítséget tud nyújtani az Energetikai Szakkollégium. Az 1. táblázatban azon cégek listája található, amelyeknél 2014. év óta hallgatóink szakmai gyakorlatot végeztek. Természetesen új cégek bevonása is lehetséges. Ekkor érdemes erről előzetesen tájékoztatni a tanszéki felelőst (cég tevékenysége, várható szakmai feladatok néhány mondatban). Az új cégekkel való együttműködés megteremtésének részletei a 2. pontban olvashatók.

2. Jelentkezés a tanszéki felelősnél:

– jelentkezés módja: lehetőleg email-ben, az alábbi dokumentumok digitális formában a  címre történő elküldésével (beszkennelve, PDF-ben),

– jelentkezési határidő: a szakmai gyakorlatot megelőző félév harmadik hónapjának utolsó napja, jellemzően április 30.,

– szükséges dokumentumok:

– Együttműködési megállapodás (11A melléklet): Amennyiben a gyakorlóhely és a Gépészmérnöki Kar között korábban már köttetett ilyen megállapodás kifejezetten az adott hallgató képzésre vonatkozóan, akkor csak az e dokumentum utolsó oldalát képező, 11A/1. melléklet kitöltött és gyakorlati hely által jóváhagyott példányát kell benyújtani. Ellenkező esetben szerződést kell kötni, amely az adott képzés (energetikai mérnök alapképzés és/vagy gépészmérnök alapképzés) hallgatói számára lehetővé teszi a szakmai gyakorlat végzését az adott cégnél. Ekkor a teljes dokumentumot kitöltve, a cég által is jóváhagyva, 3 nyomtatott példányban kell benyújtani. (Mivel még a Gépészmérnöki Kar részéről is szükséges jóváhagyás, a digitális másolat nem elegendő.) A Gépészmérnöki Kar által jóváhagyott szerződésből 1 példányt a gyakorlati hely kap. A megállapodás meglétéről a cégnél és a tanszéki felelősnél lehet érdeklődni. A szakmai gyakorlat iskolaszövetkezet közvetítésével is végezhető. Ez esetben a 11A/ISZ mellékletet kell kitölteni szintén 3 példányban.

– Jelentkezési lap (12. melléklet): kitöltve, hallgató által aláírva,

– Befogadó nyilatkozat (13. melléket): kitöltve, a gyakorlóhely által jóváhagyva.

3. Szakmai gyakorlat elvégzése

A gyakorlat során munkanaplót kell vezetni (Beszámoló a szakmai gyakorlatról, 14. melléklet), melyben naponta rögzíteni kell az elvégzett feladatokat. A dokumentum a munka leírásán kívül tartalmazza a cégnél eltöltött idő hasznosságának értékelését is. A gyakorlat végeztével a dokumentumot a szakmai gyakorlóhely képviselőjével hitelesíttetni is kell.

A gyakorlat lehetőség szerint összefüggő 6 hét alatt végzendő el, de több részletben is teljesíthető. Ilyenkor viszont az egyes részidők legalább 1 hét hosszúságúak kell, hogy legyenek.

4. Beszámoló készítése

Az elvégzett munkáról beszámolót kell készíteni, amely többféle formájú is lehet:

  • A) Részletes munkanapló legalább 10 oldal terjedelemben. Ez esetben a 14. melléklet táblázatát kell részletesebb tartalommal kitölteni.
  • B) Összefoglaló szöveges jelentés legalább 10 oldal terjedelemben, amely szintén a 14. melléklet kibővítésével készítendő el. Ekkor a táblázat után szövegesen, esetleg ábrákkal és táblázatokkal illusztrálva kell beszámolni a végzett munkáról.
  • C) Szóbeli előadás diasorral: Az elvégzett munkáról kb. 6-8 perces előadást kell tartani a többi hallgató előtt. A táblázatos munkanapló (14. melléklet) ez esetben 2-3 oldal terjedelemben is elegendő.

A beszámoló módjáról (a, b vagy c) az új félév kezdetét megelőző hónap 15-ig – jellemzően augusztus 15-ig – kell nyilatkozni email-ben.

A gyakorlat elvégzése után a szakmai gyakorlati hely igazolást és értékelést (15. melléklet) kell, hogy adjon, amelyet aláírással és céges bélyegzővel hitelesítenie is kell.

5. Tárgyfelvétel a Neptunban

A Neptunban a Szakmai gyakorlat című tantárgyat kell felvenni a gyakorlat elvégzését követő – jellemzően őszi – félévre. A tanulmányaikat 2017. szeptember 1. előtt kezdők számára ez a BMEGEENA4SZ kódú tárgy, a 2017. szeptember 1-től kezdők számára pedig a BMEGEENBKSZ kódú.

6. Beszámoló beadása

A beszámoló dokumentumait (14. és 15. mellékletek) PDF-fájlok formájában email-ben a  címre kell elküldeni a szakmai gyakorlatot követő félév első hónapjának közepéig, jellemzően szeptember 15-ig.

A szóbeli beszámolóra várhatóan a szakmai gyakorlatot követő félév regisztrációs hetén kerül sor.

7. Aláírás megadása

Ha a beszámoló formai és szakmai szempontból is megfelelő, a tárgyból az aláírás a szorgalmi időszakot követő hét végéig bejegyzésre kerül.

Ütemezés (szabályos esetben, azaz nyáron teljesített szakmai gyakorlat esetén):

– április 30.: Jelentkezés szakmai gyakorlatra a tanszéki felelősnél,

– május-augusztus: Szakmai gyakorlat elvégzése,

– augusztus 15.: Nyilatkozat a beszámoló módjáról,

– augusztus 25.: Beszámoló dokumentumainak beadása a szóbeli beszámolót választóknak,

– augusztus vége – szeptember eleje: Szóbeli beszámoló (csak az azt választóknak),

– szeptember 15.: Beszámoló beadása az írásbeli beszámolót választóknak,

– december közepe: Aláírás bejegyzése a Neptunban.

Ez a tájékoztató a szakmai gyakorlatok kari szabályzatával összhangban készült.

Dr. Laza Tamás
tanszéki felelős
2021. február 08.

1. táblázat: Az EGR Tanszék alapszakos hallgatói által végzett szakmai gyakorlatok partnercégei 2014 óta

Cég

Cím

ABB Kft.

1134 Budapest, Kassák L. út 19-25.

Accor-Pannonia Hotels Zrt.

1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft.

1211 Budapest, Hőerőmű utca 3.

BorsodChem Zrt.

3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő utca 38.

Budapesti Erőmű Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

CEEGEX Zrt.

1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

Clarion Hungary Elektronikai Kft.

2760 Nagykáta, Jászberényi út 116.

Dreher Sörgyárak Zrt.

1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.

ENEXIO Hungary Zrt.

1117 Budapest, Irinyi J. utca 4-20.

Etapp-Energy Kft.

8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2.

EVAT Egri Vagyonkezelő-és Távhőszolgáltató Zrt.

3300 Eger, Zalár József utca 1-3.

FKF Nonprofit Zrt.

1081 Budapest, Alföldi utca 7.

Főgáz Zrt.

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Galambos Enegetikai Mérnökiroda Kft.

1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 54.

GEA-EGI Energiagazdálkodási Zrt.

1117 Budapest, Irinyi J. utca 4-20.

Geo Concept Energetikai Kft

1033 Budapest, Vajda János utca 11.

Get-Energy Magyarország Kft.

1118 Budapest, Rétköz utca 5.

Hamburger Hungária Kft.

2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.

Harman Becker Automotive Systems Kft.

8000 Székesfehérvár, Holland sor 19.

HDG Kft.

1141 Budapest, Zsigárdi utca 21.

Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.

8800 Nagykanizsa, Magyar utca 191.

Hoffer Ferenc

1028 Budapest, Vadkörte utca 3.

Honvédelmi Minisztérium EI Zrt.

1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.

HUPX ZRT

1134 Budapest, Dévai utca 26-28.

Inotai Alumíniumfeldolgozó Zrt.

8000 Székesfehérvár, Nagyszombati utca 43.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

7400 Kaposvár, Fő utca 52.

Kraftszer Kft.

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Magyar Cukor Zrt.

1112 Budapest, Budaörsi út 161.

Mátrai Erőmű Zrt.

3271 Visonta, Erőmű utca 11.

MAVIR Zrt.

1031 Budapest, Anikó utca 4.

Meló-Diák Universitas

2724 Újlengyel, Kossuth utca 136.

MOL Nyrt.

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

MVM Partner Zrt.

1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

Nitrogénművek Zrt.

8105 Pétfürdő, Hősök tér 14.

Porció Kft.

1021 Budapest, Ötvös János utca 3.

Pöyry Erőterv Zrt.

1094 Budapest, Angyal utca 1-3.

Prolan Irányítástechnikai Zrt.

2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.

Reál-Energo Mérnökiroda és Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Ligetszépe utca 8.

Siemens Zrt.

1143 Budapest, Gizella út 51-57.

Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft.

1037 Budapest, Bécsi út 250.

VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

VPP Erőmű üzemeltető és Kereskedelmi Zrt.

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Weishaupt Hőtechnikai Kft.

2051 Biatorbágy, Budai utca 6.