FINAL PROJECT TOPICS

Last updated: 08. 02. 2022.

CímOktatóMegjegyzés
Kriogenikus munkaszolgáltató körfolyamatokImre AttilaBSc/MSc
Flash-ciklusokhoz alkalmas munkaközegek jellemzőiImre AttilaBSc/MSc
Statisztikai módszerek fragmentálódott minták méretelemzéséreImre AttilaBSc/MSc
Szuperkritikus anyagok anomáliáinak vizsgálataImre AttilaMSc, 2 féléves téma
Auxetikus (negatív Poisson-állandójú) anyagok viselkedéseImre AttilaBSc/MSc
Különböző termodinamikai ciklusok (ORC, Kalina, flash) alkalmazhatósága 60-90 Celsius hőmérsékletű hőforrások villamosenergetikai célú hasznosításánál a Lindal-diagram kiterjeszthetőségeImre AttilaMSc, 2 féléves téma
Technolgiák és munkaközegek az LNG-ben rejlő hideg energia kinyeréséreImre AttilaBSc/MSc
Kőágyas hőtároló medence felhasználása ipari telephelyek, illetve kisebb települések évszakos és napszakos hőellátásáraImre AttilaBSc/MSc
Fázisváltó anyagokkal működő hőtározók használata ipari telephelyek hűtés/fűtésigényének kielégítéséreImre AttilaBSc/MSc
Tárolt hővel működő járművek termodinamikai vizsgálataImre AttilaBSc/MSc
Boglyakazán/komposztkazán vizsgálata – háztartásitól az ipari méretekigImre AttilaBSc/MSc
Nagykapacitású szezonális energiatárolás – a lehetőségek vizsgálataImre AttilaBSc/MSc
Modell-tüzelőanyag összetételének optimalizációja numerikus hő-és áramlástani vizsgálatokhoz (Optimization of surrogate fuel composition for numerical heat and mass transfer analysis)Dávid Csemány
Folyékony megújuló tüzelőanyagok anyagjellemzőinek méréses vizsgálata (Experimental investigation on material properties of renewable liquid fuels)Dávid Csemány
Többkomponensű folyékony tüzelőanyagok illékonyságának kísérleti vizsgálata (Experimental investigation of multicomponent liquid fuel vaporization)Dávid Csemány
Közelítő módszerek értékelése folyékony tüzelőanyagok anyagjellemzőinek meghatározására (Evaluation of material property estimating methods for liquid fuels)Dávid Csemány
Egyedi tüzelőanyagcsepp párolgásának numerikus modellezése (Numerical modelling of single droplet evaporation)Dávid Csemány
Development of Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software in Fortran/Matlab environmentGroniewsky AxelTervezés/BSc Fejlesztés
Development of a working fluid selection mechanism based on artificial neural network (ANN) for a given organic rankine cycle (ORC)Groniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Development of a Machine Learning (ML) based (Random forest, k-mean clastering) working fluid selection mechanism for existing Organic Rankine CycleGroniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Prediction of power plant behaviour using neural networksGroniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Estimation of the physical properties of pure substances using Group-Contribution method.Groniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Sensitivity analysis of the parameters of the PC-Saft equation of state in the light of the behaviour of Organic Rankine Cycles (ORC)  Groniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Design of energy systems in Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software environment Groniewsky AxelBSc/MSc Ipari feladat
Design of energy systems in Gate Cycle thermodynamic performance monitoring software environment Groniewsky AxelBSc/MSc Ipari feladat
Magyarország erőmű portfoliójának elemzése, a „Nemzeti Energiastratégia 2030” figyelembevételével.Korényi ZoltánMSc
Az időjárásfüggő erőművek (nap- és szél) rendszerszintű nehézségeinek és megoldási lehetőségeinek elemzése.Korényi ZoltánMSc
Energetikai hidrogéntechnológiák műszaki, gazdasági és ökológiai értékelése.Korényi ZoltánMSc
Erőműfajták komplex (műszaki, gazdasági, ökológiai, humán) életciklus elemzése.Korényi ZoltánMSc
Kombinált ciklusú erőművek megvalósíthatósági vizsgálata.Korényi ZoltánMSc
Nem hagyományos belső égésű motorokMeggyes Attila
Személygépjárműveknél alkalmazott legújabb belsőégésű motor megoldások.Meggyes Attila
Személygépkocsi dízelmotorok várható fejlődése és jövőbeli alakulásaMeggyes AttilaMSc előnyben
Gázüzemű személygépkocsi motorok várható fejlődése és jövőbeli alakulásaMeggyes AttilaMSc előnyben
Elektromos és belső égésű motoros járműmeghajtás primer energiafelhasználásának összehasonlítása különböző üzemmódok eseténMeggyes AttilaMSc előnyben
Gépjárműmotorok és/vagy tüzelőberendezések, emisszió mérésének jelenlegi helyzete és várható jövőbeli alakulásaMeggyes AttilaMSc előnyben
Gépkocsiknál alkalmazott katalizátor megoldásokMeggyes AttilaMSc / BSc
Gépkocsiknál alkalmazott koromszűrő megoldásokMeggyes AttilaMSc / BSc
Alternatív jármű-meghajtásokMeggyes AttilaMSc / BSc
Különböző gépjárművek primer energia felhasználásaMeggyes AttilaMSc / BSc
Budapest belvárosi Duna-szakaszán hosszabb ideig kikötött (hoteling) szállodahajók légszennyező hatásának értékeléseMeggyes Attila
A gépjárművek okozta légszennyezettség értékelhetőségének vizsgálata hosszabb közúti alagutak szellőzőlevegőjében mérhető légszennyező anyag koncentrációk alapjánMeggyes Attila
Jeffreys-féle hővezetési egyenlet vizsgálataKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
A 2-hőmérsékletű hővezetési modell vizsgálataKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
3D nyomtatott testek hővezetésének vizsgálataKovács RóbertMSc, Önálló feladat
Biológiai hővezetési modellek numerikus vizsgálataKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Kisnyomású gázok nemegyensúlyi termodinamikai vizsgálataKovács RóbertMSc, Önálló feladat
Hővezetési modellek analitikus megoldásainak kereséseKovács RóbertMSc, Önálló feladat
Tüzelőanyag permet összehasonlítása környezeti hőmérsékleten és egy égőbenJózsa Viktor
Folyadékporlasztás mechanizmusainak azonosítása fraktál analízis segítségéveJózsa Viktor
Forgótárcsás porlasztó permetképének elemzéseJózsa Viktor
Minimális mintaszám meghatározása permetbenJózsa Viktor
Különböző lángalakok Schlieren képének elemzéseJózsa Viktor
Numerical exploitation of the Kirchhoff transformation Mátyás SzücsBSc/MSc szakdolgozat
Numerical investigation of fins in three spatial dimensions Mátyás Szücstervezési feladat/BSc szakdolgozat
Investigation and comparison of numerical methods on the example of an undamped vibratory system Mátyás Szücstervezési feladat/BSc szakdolgozat
Heat conduction in the supercritical region Mátyás SzücsBSc/MSc szakdolgozat
Numerical investigation of a thermodynamically compatible visco-elasto-plastic model of solidsMátyás Szücs tervezési feladat
Investigation and comparison of thermodynamical state equationsMátyás Szücs tervezési feladat/BSc szakdolgozat
Hővezetés túl a Fourier-törvényen: ballisztikus hővezetés és rugalmas anyagokVán Péter
Gyengén nemlokális anyagtörvények és termodinamikaVán Péter
Csillapított hullámterjedés összetett szerkezetű anyagokban: termodinamikai feltételekVán Péter
Objektív időderiváltak és termodinamikaVán Péter
Galilei-relativitás, disszipáció és termodinamikaVán Péter
Egyszerű közönséges termodinamikai rendszerek modellezése differenciálegyenletekkel. Az entrópia és az exergia szerepe.Ván Péter
 Villamosenergia-tárolás műszaki és gazdasági lehetőségei MagyarországonBotond Szücs
Biomassza fűtőmű tervezése kisvárosi távhőellátáshoz.Botond Szücs
Átmenet a szén-dioxid semleges távhőtermelésbe.Botond Szücs
Kommuniális hulladékból előállított másodlagos tüzelőanyagok hasznosítási lehetőségei.Botond Szücs
Korszerű hőerőművi villamosenergia termelés lehetőségei Magyarországon.Botond Szücs
Fluidizációs tüzelőberendezések vizsgálata hazai és európai környezetben.Botond Szücs
Fluidizációs elgázosítóval integrált kombináltciklusú kiserőmű létesítésének vizsgálata.Botond Szücs
Hibrid megújuló energia rendszerek modellezése és optimalizálásaMayer Martin
Development of photovoltaic power forecasting methodsMayer Martin
Energy forecasting with machine learning methodsMayer Martin
Applications of energy storage systems for weather-dependent renewable energy productionMayer Martin
Analysis of the optimal energy mix of the futureMayer Martin
Magyarországon fellelhető folyékony biotüzelőanyagok energetikai hasznosításaLaza Tamás
Magyarország egy szabadon választott kistérségének energiaellátásának elemzéseLaza Tamás
Magyarországi viszonyok között mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának elemzéseLaza Tamás
Állandó felügyeletű kazánházak átalakítása időszakos felügyeletűvéLaza TamásTervezés
Pálinkafőzés hőtani viszonyainak hatása a késztermékre – kísérleti munkaLaza Tamás
Pálinkafőzés hőmérsékleti viszonyainak kísérleti elemzéseLaza Tamás
Szeszesital készítés hőtani elemzésének irodalomkutatásaLaza TamásTervezés
Belső égésű motorban lejátszódó égési folyamat bemutatására szolgáló demonstrációs berendezés tervezése, építéseLaza TamásTDK-ra továbbvihető
Túlhevített gőz hőmérsékletszabályozására szolgáló vízbefecskendezés modellezéseLaza TamásTDK-ra továbbvihető
Turbinalapáton lejátszódó áramlás modellezése, demonstrációs célbólLaza TamásTDK-ra továbbvihető
Tervezési segédlet készítése gáz-kondenzációs kazánból és hőszivattyúból álló hibrid hőközpontra.Laza TamásARISTON által ösztöndíjjal támogatott feladat
Life-cycle assessment of household level power generation systemsArtúr Szilágyi
Life-cycle assessment of geothermal energy systemsArtúr Szilágyi
Life-cycle assessment of nuclear powerArtúr Szilágyi
 Települési szilárd hulladékok kezelésének életciklus értékeléseArtúr Szilágyi
   Analysis of municipal sustainable energy and climate action plansArtúr Szilágyi
   Ecodesign case study based on life-cycle assessmentArtúr Szilágyi
Erőművi vízcsöves kazán hő- és áramlástechnikai számítása, és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékeléseLezsovits Ferenc
Ipari gőzkazán hő- és áramlástechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékeléseLezsovits Ferenc
Fűtőművi forrróvízkazán hő- és áramlástechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékeléseLezsovits Ferenc
Ipari termolajkazán hő- és áramlástechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékeléseLezsovits Ferenc
Hőhasznosító kazán illesztése a kiválasztott hőforráshoz valamint hő- és áramlástechnikai számításaLezsovits Ferenc
Farmgazdaság megújuló alapú energia ellátási lehetőségeinek vizsgálataLezsovits Ferenc
Szennyvíziszap együttüzeléses ártalmatlanítási lehetőségeinek vizsgálata, összehasonlítása az anaerob erjesztéses ártalmatlanítássalLezsovits Ferenc
Háztartási hulladék ártalmatlanítási lehetőségeinek összehasonlító vizsgálataLezsovits Ferenc
Mezőgazdasági biomassza hulladékok energetikai hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Lezsovits Ferenc
Letermett gombakomposzt energetikai hasznosítási lehetőségeinek vizsgálataLezsovits Ferenc
Hidrogén-földgáz tüzelőanyag keverék felhasználása gázmotorokban Bereczky Ákos
Hydrogen technology in the waterborne transport sector Bereczky Ákos
Majomkenyérfa olaj vizsgálata Bereczky Ákos
Ammónia belsőégésű motoros tüzelőanyag Bereczky Ákos
Belső égésű motorok gyorsan változó jeleinek detektálása, azok beépíthetősége a motorok vezérlésébeBereczky Ákos
Programozható ECU rendszer kialakítása R4 TDI motorhozBereczky Ákos
Változtatható kompresszióviszonyú motor átalakítása gáz/folyadék vegyes üzemreBereczky Ákos
PN mérő rendszer kialakításának vizsgálataBereczky Ákos
Belső égésű motorok fejlesztési irányai 2015-2025Bereczky Ákos
Hidrogén égési folyamatának vizsgálata Chemkin (Ansys) szoftver rendszerben Kristóf Lukács
Hidrogén égési folyamatának vizsgálata (AVL-Fire)   szoftver rendszerben Kristóf Lukács
Hidrogén vizsgálatok feldolgozása és az égési folyamat vizsgálata Kristóf Lukács
Ammónia tüzelőanyag felhasználási lehetőségei Kristóf Lukács
Cseppfolyós ammónia tüzelőanyag rendszer tervezése és értékeléseKristóf Lukács
Gyújtásrendszerek vizsgálataKristóf Lukács
Erőművi póttápvíz készítés környezetbarát eljárásokkalCséfalvay EditEnergetikai projekt feladat, Szakdolgozat, diplomaterv
Membránszűrés alkalmazása póttápvíz készítés soránCséfalvay EditEnergetikai projekt feladat, Szakdolgozat, diplomaterv
Sótalan víz környezetbarát előállításának tervezéseCséfalvay EditSzakdolgozat, diplomaterv
Emissziós mérőrendszer üzembehelyezéseCséfalvay EditEnergetikai projekt feladat
Biomassza alapú gyújtófolyadékok égése: a hozzákevert égéslevegő térfogatáramának hatása a lángstabilitásra és az emisszióraCséfalvay EditSzakdolgozat
Faszén nedvességtartalmának hatása a károsanyagkibocsátásraCséfalvay EditEnergetikai projekt feladat
Gyújtófolyadékok környezeti fenntarthatóságának értékeléseCséfalvay EditSzakdolgozat
A globális CO2-kibocsátás fő hajtóerőIstván András FazekasMSc, TDK, Önálló kutatási téma
Az időjárásfüggő villamosenergia-termelő egységek rendszerre csatlakoztatásának hatása a szabályozható erőműrendszer üzeméreIstván András FazekasMSc, TDK, Önálló kutatási téma
A villamosenergia-ellátás forrásoldali megbízhatósága számításának új elveiIstván András FazekasMSc, TDK, Önálló kutatási téma
Energiafelügyeleti rendszer adatfeldolgozásának fejlesztéseZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
ISO 50001 energiagazdálkodási rendszer fejlesztése – dokumentumainak kidolgozásaZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
A szabadhűtés alkalmazásának elemzéseZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Hűtési rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozásaZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Hőtermelés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozásaZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
A sűrített levegő rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozásaZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Ivóvíztermelő és szolgáltató rendszer üzemviteli elemzéseZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Szállítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozásaZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Épületek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozásaZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Távhőrendszer üzemviteli paramétereinek optimalizálásaZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Vállalati villamosenergia rendszer energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozásaZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Villamos hajtások energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozásaZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Világítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozásaZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Szellőztetés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozásaZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Hulladékhő hasznosítás lehetőségének elemzése – módszertan kidolgozásaZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Gőzrendszerek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozásaZsebik AlbinEnergiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Kapcsolt hő- és  villamosenergia termelő blokk rendszerbe illesztésének elemzéseZsebik Albin
Megújuló, nukleáris és konvencionális erőművek ökológiai lábnyomának csökkentése Life Extending Control segítségével.Szentannai Pál
Atomerőmű egyszerűsített dinamikai modellezése Matlab-Simulink környezetben a szabályozások anyagfáradást okozó hatásainak figyelembevételével együttSzentannai Pál
Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozásának kiterjesztése korábban figyelembe nem vett hatásokraSzentannai Pál
Exergia szemléletű szabályozások az energetikábanSzentannai Pál
SRF és biomassza tüzelőanyag részecskék fluidágyas viselkedésének kiértékelése numerikus képfeldolgozás segítségével Matlab környezetbenSzentannai Pál
SRF és RDF hasznosítás fluidágyas konverziós eljárássalSzentannai Pál
Dissipation in viscoelastic solid media - the effect of wave propagationFülöp TamásBSc; MSc; TDK
Analytical formulae for the flash experiment in heat conductionFülöp TamásBSc; MSc; TDK
Substituting a pulse boundary condition by a pulse initial condition in beyond-Fourier heat conductionFülöp TamásBSc; MSc önálló feladat
Optimization of a finite difference scheme in the example of heat conduction in a diskFülöp TamásBSc tervezés
A Talbot-jelenség rugalmas hullámterjedés eseténFülöp TamásBSc, MSc; TDK
Viszkoelasztikus jelterjedés analitikus és numerikus vizsgálataFülöp TamásBSc; MSc; TDK
Hidrogén-földgáz tüzelőanyag keverék felhasználása gázmotorokbanBereczky Ákos
Hydrogen technology in the waterborne transport sectorBereczky Ákos
Majomkenyérfa olaj vizsgálataBereczky Ákos
Ammónia belsőégésű motoros tüzelőanyagBereczky Ákos
Belső égésű motorok gyorsan változó jeleinek detektálása, azok beépíthetősége a motorok vezérlésébeBereczky Ákos
Programozható ECU rendszer kialakítása R4 TDI motorhozBereczky Ákos
Változtatható kompresszióviszonyú motor átalakítása gáz/folyadék vegyes üzemreBereczky Ákos
PN mérő rendszer kialakításának vizsgálataBereczky Ákos
Belső égésű motorok fejlesztési irányai 2015-2025Bereczky Ákos
Vasúti hidrogén tüzelőanyag felhasználás vizsgálata Bereczky Ákos
VER- és Zöld-hidrogén előállításának vizsgálataBereczky Ákos
Hidrogén égési folyamatának vizsgálata Chemkin (Ansys) szoftver rendszerben Kristóf Lukács
Hidrogén égési folyamatának vizsgálata (AVL-Fire)   szoftver rendszerben Kristóf Lukács
Hidrogén vizsgálatok feldolgozása és az égési folyamat vizsgálata Kristóf Lukács
Ammónia tüzelőanyag felhasználási lehetőségei Kristóf Lukács
Cseppfolyós ammónia tüzelőanyag rendszer tervezése és értékeléseKristóf Lukács
Gyújtásrendszerek vizsgálataKristóf Lukács
R4 TDI kísérleti motor EDC telepítése (MSc, BSc)Kristóf Lukács
R4 TDI kísérleti motor modellezése (MSc, BSc)Kristóf Lukács
Gázmotorok alternatív tüzelőanyagú alacsony NOx kibocsátású szabályozó rendszer tervezéseKristóf Lukács
Stirling-motoros CHP mérőrendszer tervezése és kialakítása oktatási célokra;Kristóf Lukács
SOFC mérőrendszer tervezése és kialakítása oktatási célokraKristóf Lukács
PEMFC  mérőrendszer tervezése és kialakítása oktatási célokraKristóf Lukács
Energiaközösség modellezésMayer MartinKonzulens: Sinkovics Bálint, tudományos segédmunkatárs, ELKH
Energiatudományi Kutatóközpont
Városi napenergia-hasznosításMayer MartinDr. Sugár Viktória, tudományos munkatárs, ELKH
Energiatudományi Kutatóközpont
Villamos hálózatok zavarérzékenységének vizsgálataMayer Martin Dr. Hartmann Bálint, tudományos főmunkatárs, ELKH
Energiatudományi Kutatóközpont