Üdvözöljük tanszékünk weboldalán!

BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék az energetika nagy hagyományú szakmai műhelye. Küldetése, hogy hozzájáruljon az ország energetikai fejlesztési irányainak kijelöléséhez és hallgatóit olyan ismeretekkel és készségekkel ruházza fel, hogy az energetika területeinek mérnöki feladatait tudományos igényességgel, rendszerszintű szemlélettel, a jövő generációiért érzett felelősséggel oldják meg.

Prof. Imre Attila
Tanszékvezető

20 éves lett az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék!

Az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2023. június 6-án ünnepelte 20 éves fennállásának évfordulóját. Az ünnepséget a K épület Pécsi Eszter termében tartottuk az alábbi megemlékezésekkel. Köszöntőt mondott Dr. Imre Attila, az EGR Tsz vezetője és Dr. Móga István, a Magyar Mérnöki Kamara Energetika Tagozatának vezetője. Ezt követően Dr. Gróf Gyula, az EGR tanszék volt tanszékvezetője, aki 11 évig vezette a tanszéket „Az EGR tanszék 20 éve” című előadás keretében emlékezett vissza a saját személyes és a tanszéket érintő eseményekre. A történelmi áttekintést követően Dr. Bihari Péter, az EGR tanszék  tanszékvezető-helyettese, egyben a BME Oktatási Rektorhelyettese „Oktatással kapcsolatos változások az EGR tanszék életében” címmel mutatta be az oktatás több fokozatán végbement átalakításokat és a hallgató létszámok alakulását az egyes szakok között. Dr. Cséfalvay Edit, az EGR tanszék másik tanszékvezető-helyettese a teljes igénye nélkül, de szemléltetően mutatta be az akadémiai és ipari kutatások sokszínűségét, végül bemutatta az MTA Kiváló Kutatóhely minősítést nyert tanszék aktuális kutatási területeit. A rendezvény végén bemutatkozott az Energetikai Szakkollégium, Székely László az ESZK jelenlegi elnöke bemutatta két évtizedre visszanyúló kapcsolatukat a tanszékkel, majd a Kalorikus Gépek Szakosztály elnöke, Kaszai István köszöntötte a résztvevőket. A szakosztály idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Végül bemutatkozott a nemrégiben újraszerveződött BME SharkTeam, akinek elnöke beszámolt a tanszéktől kapott támogatásokról és az általuk elért versenyeredményekről. Az előadásokat követően szendvicsebéd közben találkozhattak egymással rég nem látott kollégák, ipari képviselők. Az ünneplés korábbi rendezvényeken készült fotóból összeállított poszterek mellett kötetlen beszélgetés formájában folytatódott. 

A rendezvényre készült az Energiagazdálkodás különszáma, mely INNEN tölthető le. 

Prof. Imre Attila és Dr. Cséfalvay Edit

MSC FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Hírek

(2022. 05. 05.) Tanszékünk MTA Kiváló Kutatóhely elismerést kapott

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a Magyar Tudományos Akadémia által Kiválónak Elismert Kutatóhely (röviden: MTA Kiváló Kutatóhely) minősítést adományozta tanszékünknek kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkája elismeréseként.
A minősítés 2022. május 4. napjától 2027. június 30. napjáig érvényes.

Tanszéki Szemináriumok

2016 február óta az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéken kétheti gyakorisággal Tanszéki Szemináriumokat szervezünk. A szemináriumok során a munkatársak bemutatják időszakosan elért kutatási eredményeiket, az ipari munkák során felmerült kihívásokat és azok megoldási javaslatait, ezáltal a kollégák folyamatosan friss információkkal rendelkeznek és ismerik egymás munkáját. A szemináriumok keretében PhD hallgatóink kutatásának előrehaladását is nyomon követjük. Az előadásokat szakmai vita követi, amely a kutatások előrehaladását segítheti elő. A távoktatással bevezetett online világ adta lehetőségekkel élve a szemináriumokat kiterjesztettük ipari, minisztériumi pályázati, valamint nemzetközi szakmai előadásokra is.

A jövőben itt is elérhetővé tesszük a szemináriumi információkat.

Dr. Cséfalvay Edit
Tanszékvezető helyettes