Üdvözöljük tanszékünk weboldalán!

BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék az energetika nagy hagyományú szakmai műhelye. Küldetése, hogy hozzájáruljon az ország energetikai fejlesztési irányainak kijelöléséhez és hallgatóit olyan ismeretekkel és készségekkel ruházza fel, hogy az energetika területeinek mérnöki feladatait tudományos igényességgel, rendszerszintű szemlélettel, a jövő generációiért érzett felelősséggel oldják meg.

Prof. Imre Attila
Tanszékvezető

Elhunyt dr. Ősz János, műegyetemi docens,
a Magyar Energetikai Társaság és a Magyar Energetika szerkesztőbizottságának tagja.

Dr. Ősz János a Leningrádi Hajóépítő Egyetemen végzett 1976-ban, majd 1982-től tudományos munkatársként, majd 1991-től 1994-ig tudományos főmunkatársként dolgozott a Budapesti Műszaki Egyetem Hő- és Rendszertechnikai Intézetében. 1990-ben lett a műszaki tudomány kandidátusa. 1994-től az Energetika Tanszék, 2002-től az új nevet felvett Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének egyetemi docense volt. Read More

20 éves lett az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék!

Az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2023. június 6-án ünnepelte 20 éves fennállásának évfordulóját. Az ünnepséget a K épület Pécsi Eszter termében tartottuk az alábbi megemlékezésekkel. Read More

MSC FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Hírek

(2022. 05. 05.) Tanszékünk MTA Kiváló Kutatóhely elismerést kapott

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a Magyar Tudományos Akadémia által Kiválónak Elismert Kutatóhely (röviden: MTA Kiváló Kutatóhely) minősítést adományozta tanszékünknek kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkája elismeréseként.
A minősítés 2022. május 4. napjától 2027. június 30. napjáig érvényes.

Tanszéki Szemináriumok

2016 február óta az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéken kétheti gyakorisággal Tanszéki Szemináriumokat szervezünk. A szemináriumok során a munkatársak bemutatják időszakosan elért kutatási eredményeiket, az ipari munkák során felmerült kihívásokat és azok megoldási javaslatait, ezáltal a kollégák folyamatosan friss információkkal rendelkeznek és ismerik egymás munkáját. A szemináriumok keretében PhD hallgatóink kutatásának előrehaladását is nyomon követjük. Az előadásokat szakmai vita követi, amely a kutatások előrehaladását segítheti elő. A távoktatással bevezetett online világ adta lehetőségekkel élve a szemináriumokat kiterjesztettük ipari, minisztériumi pályázati, valamint nemzetközi szakmai előadásokra is.

A jövőben itt is elérhetővé tesszük a szemináriumi információkat.

Dr. Cséfalvay Edit
Tanszékvezető helyettes