Paks II. Tanulmányi Ösztöndíjprogram

A Paks II. Zrt. legfontosabb feladata a hazai nukleáris erőművi
kapacitás hosszú távú fenntartása, amely az új paksi telephelyű
atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésével, a szükséges
engedélyek megszerzésével, a beruházás kivitelezésével, majd az új
blokkok üzemeltetésével valósul meg. E nemzetgazdasági szempontból is
kiemelt jelentőségű feladat magas színvonalú ellátásához jól képzett
szakemberekre és megfelelő szakmai utánpótlás biztosítására van szükség.
A Paks II. Zrt. többlépcsős ösztöndíjprogramja lehetővé teszi a célzott
szakmai orientációt és – a Társaság aktuális foglalkoztatási
lehetőségeinek figyelembevételével – hozzájárulhat egy stabil
munkahelyen történő elhelyezkedéshez.

Az „Atomenergia – A biztos jövő” Tanulmányi Ösztöndíjprogram a
pályázati eljárás során kiválasztott, meghatározott szakok alap- vagy
mesterképzésében részt vevő egyetemi hallgatók számára
ösztöndíjtámogatást nyújt. A nyertes pályázók félévenként bruttó 300
ezer forint összegű ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíjasok – a
nyitott pozíciók függvényében – szakmai gyakorlatot teljesíthetnek,
csatlakozhatnak az egyedi technológiai, beruházási és projektmenedzsment
ismeretek megszerzését célzó Mérnök leszek a Paks II.-nél programhoz,
továbbá az ösztöndíjas időszakot követően, az aktuális
munkaerő-felvételi lehetőségek szerint állásajánlatot kaphatnak.

A Paks II. Zrt. azoknak az alapképzés 5. félévét a 2020/2021. tanév
II., vagy a 2021/2022. tanév I. félévében megkezdett – aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező – nappali tagozatos hallgatóknak a
jelentkezését várja, akiknek súlyozott tanulmányi átlaga a megelőző két
félévben legalább 4,0 volt.

A programra jelentkezhetnek továbbá azok a nappali tagozatos hallgatók,
akik a mesterképzés 1. évfolyamát a 2020/2021. tanév II., vagy a
2021/2022. tanév I. félévében kezdték, súlyozott tanulmányi átlaguk a
megelőző két félévben legalább 4,0 volt, BSc diplomájukat az MSc
tanulmányok megkezdése előtt nem több mint egy tanévvel szerezték és
diplomájuk minősítése legalább „jó”.

A nyertes pályázóknak vállalniuk szükséges, hogy súlyozott tanulmányi
átlaguk a támogatási időszak alatt is eléri a bekerülési szintet (4,0),
továbbá minden tanulmányi félév végén írásban tájékoztatják a Paks II.
Zrt.-t a félév sikeres teljesítéséről. A BSc képzésben tanulóknak ezen
túlmenően – tanulmányaik befejezése előtt – nyilatkozniuk szükséges
továbbtanulási szándékukról.

Az ösztöndíjprogram részletes pályázati kiírása és feltételei a
https://paks2.hu/web/guest/tanulmanyi-osztondijprogram weboldalon
érhetők el. Kollégáink készséggel adnak további felvilágosítást,
amennyiben az érdeklődők levelet küldenek az  e-mail címre.