Dr. Penninger Antal

Iroda: D211
TEL: +361-463-2215
Email:
Publikációk:

Kutatási terület: tüzeléstechnika, pulzációs tüzelőberendezés fejlesztése, belsőégésű motorok és gázturbinák égési folyamatai, égési zaj vizsgálat, lángstabilitást befolyásoló tényezők vizsgálata, biomassza alkalmazása hőerőgépekben, decentralizált energiatermelés hőerőgépei.

Végzettség, tudományos fokozat:

 • 1996: D.Sc., műszaki tudomány doktora, MTA
 • 1995: Dr. habil., BME Gépészmérnöki Kar
 • 1994: Ph.D., gépészeti tudományok, BME Gépészmérnöki Kar
 • 1988: C.Sc., műszaki tudományok kandidátusa, MTA
 • 1978: Műszaki doktor, BME Gépészmérnöki Kar
 • 1967: Okleveles gépészmérnök, BME Gépészmérnöki Kar

Beosztás:

 • 2012- BME-AUDI Kooperációs Kutatóközpont (BME-AUDIK3)-elnök
 • 2010- BME Gépészmérnöki Kar – decan emeritus
 • 2010- BME-Audi Kooperációs Kutatóközpont (BME-AUDI K3) – igazgató
 • 2008- BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék – egyetemi tanár
 • 2002-2008: BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék – egyetemi tanár, tanszékvezető
 • 2001-2008: BME Gépészmérnöki Kar – dékán
 • 1995-2002: BME Kalorikus Gépek Tanszék – egyetemi tanár, tanszékvezető
 • 1989-1995: BME Kalorikus Gépek Tanszék – egyetemi docens, tanszékvezető
 • 1978-1989: BME Kalorikus Gépek Tanszék – egyetemi adjunktus
 • 1969-1978: BME Kalorikus Gépek Tanszék – egyetemi tanársegéd
 • 1967-1969: Erőműjavító és Karbantartó Vállalat – csoportvezető mérnök

Díjak, elismerések, ösztöndíj

 • BME Nívódíj 1984 (egyetemi jegyzet)
 • BME Nívódíj 1988 (kutatási pályázat)
 • Kiváló Munkáért 1989
 • BME rektori dicséret 1993
 • Oktatási miniszter elismerő oklevél 1994
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1997-2001
 • Ipolyi Arnold díj 2003
 • Pro Universitate et Sciencia 2004
 • Zalaegerszegért Díj 2008
 • Bánki Donát Emlékérem 2008
 • Pro Facultate Szent István Egyetem 2008
 • Zielinszki Szilárd Díj 2009
 • BME József Nádor Emlékérem 2009
 • BME Gruber Díj 2011
 • BME GPK Életmű Díj 2013
 • Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 2014

Szakmai közéleti tevékenység, tagság

 • Magyar Mérnökakadémia alapító tag (1990), elnökségi tag (1990-1994)
 • BME Külföldi Hallgatók Mérnökképzési Központ (KHMK) igazgatóhelyettes (1987-1991)
 • Tanfolyami és Nemzetközi Oktatási Központ (TANOK) igazgató (1991-2001)
 • BME Gépészmérnöki Kar Habilitációs és Doktori Tanács elnök (2001-2010)
 • BME Gépészmérnöki Kar Doktori Iskola törzstag (2009-)
 • BME GPK Doktori Iskola Gépészeti és Energetikai Eljárások és Folyamatok Alprogram elnök (2010-)
 • Gépészmérnök képzésért Alapítvány kuratórium elnök (2001-)
 • BME Energetikus Képzést Támogató Alapítvány Kuratórium tag (1992-), elnök (1998-2001)
 • MTA Energetikai Bizottság tag (1996-), titkár (1999-2002)
 • MTA Hő-és Áramlástechnikai Bizottság tag (1996-) elnök (2005-2008)
 • MTA Energetikai Tudományos Bizottság elnök (2012)
 • OTKA Gépész-kohász zsűri tag (1994-1997), elnök (1998-2001)
 • OTKA Élettelen Természettudományok Kollégium tag (2001-2003)
 • Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénum tag (2007-2010)
 • MAB alelnök (2007-2010)
 • MAB Műszaki Kollégium elnök (2007-2010)
 • MAB Gépész-kohász Szakbizottság elnök (2007-2010)
 • Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) tag (1983-),
 • ETE Műszaki Tudományos Tanács tag (1995-)
 • Magyar Energetikai Társaság tag (2000-), elnök (2005-2011), elnökségi tag (2011-)
 • Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozat elnök (2004-2008), elnökségi tag (2009-)
 • Magyar Mérnöki Kamara Oktatási Bizottság elnök (2005-2007)
 • Magyar Professzorok Világtanácsa elnökségi tag (1995-2009)
 • Combustion Institute magyar nemzeti bizottság tag (1990-)
 • VDI Energietechnik szekció tag (1991-)
 • Keleti Háromhatár Szeglet Kutató-Fejlesztő Központ alapító tag (2008-)
 • BME-AUDI Intézet műegyetemi vezetője (2006-2010)
 • BME-AUDI Kooperációs Kutatóközpont (BME-AUDI K3) igazgató (2010-2011)
 • BME-AUDI K3 elnök (2012-)
 • Heller László Alapítvány kuratórium elnök (2010-2012)
 • Strommer Gyula Nemzetközi Geometria Alapítvány kuratórium elnök (2010-)