TÉMAKIÍRÁSOK

Utoljára frissítve: 2022. 09. 01.


CímOktatóMegjegyzés
Kriogenikus munkaszolgáltató körfolyamatokImre AttilaBSc/MSc
Flash-ciklusokhoz alkalmas munkaközegek jellemzőiImre AttilaBSc/MSc
Statisztikai módszerek fragmentálódott minták méretelemzéséreImre AttilaBSc/MSc
Szuperkritikus anyagok anomáliáinak vizsgálataImre AttilaMSc, 2 féléves téma
Auxetikus (negatív Poisson-állandójú) anyagok viselkedéseImre AttilaBSc/MSc
Különböző termodinamikai ciklusok (ORC, Kalina, flash) alkalmazhatósága 60-90 Celsius hőmérsékletű hőforrások villamosenergetikai célú hasznosításánál – a Lindal-diagram kiterjeszthetőségeImre AttilaMSc, 2 féléves téma
Technolgiák és munkaközegek az LNG-ben rejlő”hideg energia” kinyeréséreImre AttilaBSc/MSc
Kőágyas hőtároló medence felhasználása ipari telephelyek, illetve kisebb települések évszakos és napszakos hőellátásáraImre AttilaBSc/MSc
Fázisváltó anyagokkal működő hőtározók használata ipari telephelyek hűtés/fűtésigényének kielégítéséreImre AttilaBSc/MSc
Tárolt hővel működő járművek termodinamikai vizsgálataImre AttilaBSc/MSc
Boglyakazán/komposztkazán vizsgálata – háztartásitól az ipari méretekigImre AttilaBSc/MSc
Nagykapacitású szezonális energiatárolás – a lehetőségek vizsgálataImre AttilaBSc/MSc
Modell-tüzelőanyag összetételének optimalizációja numerikus hő-és áramlástani vizsgálatokhoz (Optimization of surrogate fuel composition for numerical heat and mass transfer analysis)Csemány Dávid
Folyékony megújuló tüzelőanyagok anyagjellemzőinek méréses vizsgálata (Experimental investigation on material properties of renewable liquid fuels)Csemány Dávid
Többkomponensű folyékony tüzelőanyagok illékonyságának kísérleti vizsgálata (Experimental investigation of multicomponent liquid fuel vaporization)Csemány Dávid
Közelítő módszerek értékelése folyékony tüzelőanyagok anyagjellemzőinek meghatározására (Evaluation of material property estimating methods for liquid fuels)Csemány Dávid
Reaktív áramlás sebességterének kísérleti vizsgálata Particle Image Velocimetry (PIV) technikávalCsemány Dávid
Egyedi tüzelőanyagcsepp párolgásának numerikus modellezése (Numerical modelling of single droplet evaporation)Csemány Dávid
Cycle Tempo hősémaszámító program fejlesztése Fortran/Matlab programkörnyezetbenGroniewsky AxelTervezés/BSc Fejlesztés
Neurális háló alapú munkaközeg választó mechanizmus kidolgozása meglévő szerves rankine körfolyamathoz (ORC)Groniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Gépi tanulás (Random forest, k-mean clastering) alapú munkaközeg választó mechanizmus kidolgozása meglévő szerves rankine körfolyamathoz (ORC)Groniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Erőmű viselkedésének prognosztizálása neurális háló alkalmazásávalGroniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Tiszta anyagok tulajdonságainak becslése Group-Contribution módszer alkalmazásávalGroniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
PC-Saft állapotegyenlet paramétereinek érzékenységvizsgálata Organikus Rankine Körfolyamatok viselkedésének tükrébenGroniewsky AxelTervezés/BSc/MSc/PhD Kutatás
Energetikai rendszer tervezése Cycle Tempo programkörnyezetbenGroniewsky AxelBSc/MSc Ipari feladat
Energetikai rendszer tervezése GateCycle programkörnyezetbenGroniewsky AxelBSc/MSc Ipari feladat
Magyarország erőművi portfoliójának értékelése rövid, közép és hosszú távonKorényi ZoltánMSc
Az időjárásfüggő naperőművek rendszer szintű (VER) kezeléseKorényi ZoltánMSc
Energetikai célú hidrogéntechnológiák műszaki, gazdasági és ökológiai értékelése.Korényi ZoltánMSc
Naperőművekhez csatlakozó elektrolizáló és tüzelőanyag-cella rendszer műszaki-gazdaságossági vizsgálata.Korényi ZoltánMSc
Hidrogénképes kombinált ciklusú erőművek vizsgálata.Korényi ZoltánMSc
Nem hagyományos belső égésű motorokMeggyes Attila
Személygépjárműveknél alkalmazott legújabb belsőégésű motor megoldások.Meggyes Attila
Személygépkocsi dízelmotorok várható fejlődése és jövőbeli alakulásaMeggyes AttilaMSc előnyben
Gázüzemű személygépkocsi motorok várható fejlődése és jövőbeli alakulásaMeggyes AttilaMSc előnyben
Elektromos és belső égésű motoros járműmeghajtás primer energiafelhasználásának összehasonlítása különböző üzemmódok eseténMeggyes AttilaMSc előnyben
Gépjárműmotorok és/vagy tüzelőberendezések, emisszió mérésének jelenlegi helyzete és várható jövőbeli alakulásaMeggyes AttilaMSc előnyben
Gépkocsiknál alkalmazott katalizátor megoldásokMeggyes AttilaMSc / BSc
Gépkocsiknál alkalmazott koromszűrő megoldásokMeggyes AttilaMSc / BSc
Alternatív jármű-meghajtásokMeggyes AttilaMSc / BSc
Különböző gépjárművek primer energia felhasználásaMeggyes AttilaMSc / BSc
Budapest belvárosi Duna-szakaszán hosszabb ideig kikötött (hoteling) szállodahajók légszennyező hatásának értékeléseMeggyes Attila
A gépjárművek okozta légszennyezettség értékelhetőségének vizsgálata hosszabb közúti alagutak szellőzőlevegőjében mérhető légszennyező anyag koncentrációk alapjánMeggyes Attila
Belsőégésű motorok jövője tekintettel az energiaválságra?Meggyes Attila
Égőtervezés 100% hidrogénre és ammónia-hidrogén elegyekreJózsa Viktor
Folyadékporlasztás mechanizmusainak azonosítása fraktál analízis segítségévelJózsa Viktor
Porlasztás idősoros adatainak elemzéseJózsa Viktor
Hővezetés a szuperkritikus régióbanSzücs MátyásBSc/MSc szakdolgozat/Önálló feladat
Jelterjedés numerikus vizsgálata a Kluitenberg–Verhás-féle szilárdtest reológiai anyagmodellbenSzücs MátyásBSc/MSc szakdolgozat/Önálló feladat
A newtoni-zaj modellezéseSzücs MátyásBSc/MSc szakdolgozat/Önálló feladat
Hőcső működési mechanizmusának termodinamikai modellezéseSzücs MátyásBSc/MSc szakdolgozat/Önálló feladat
Rayleigh–Benard-konvekció vizsgálataSzücs MátyásBSc/MSc szakdolgozat/Önálló feladat
Természetes és kényszerített hőátadás analitikus számításaSzücs MátyásBSc/MSc szakdolgozat/Önálló feladat
Mozgó és forgó testek hővezetéseSzücs MátyásÖnálló feladat
Kriogenikus technológiák — műszaki háttér és alkalmazásokSzücs MátyásÖnálló feladat
Helmholtz-dekompozíción alapuló képfeldolgozási módszer vizsgálataSzücs MátyásÖnálló feladat
Helmholtz-dekompozíció alkalmazása másodrendű tenzorokra/Szücs MátyásÖnálló feladat
Harmadrendű tenzorok izotrópia felbontása/Önálló feladat
Hővezetés túl a Fourier-törvényen: ballisztikus hővezetés és rugalmas anyagokVán Péter
Gyengén nemlokális anyagtörvények és termodinamikaVán Péter
Csillapított hullámterjedés összetett szerkezetű anyagokban: termodinamikai feltételekVán Péter
Objektív időderiváltak és termodinamikaVán Péter
Galilei-relativitás, disszipáció és termodinamikaVán Péter
Egyszerű közönséges termodinamikai rendszerek modellezése differenciálegyenletekkel. Az entrópia és az exergia szerepe.Ván Péter
Villamosenergia-tárolás műszaki és gazdasági lehetőségei MagyarországonSzücs Botond
Biomassza fűtőmű tervezése kisvárosi távhőellátáshoz.Szücs Botond
Átmenet a szén-dioxid semleges távhőtermelésbe.Szücs Botond
Kommuniális hulladékból előállított másodlagos tüzelőanyagok hasznosítási lehetőségei.Szücs Botond
Korszerű hőerőművi villamosenergia termelés lehetőségei Magyarországon.Szücs Botond
Fluidizációs tüzelőberendezések vizsgálata hazai és európai környezetben.Szücs Botond
Fluidizációs elgázosítóval integrált kombináltciklusú kiserőmű létesítésének vizsgálata.Szücs Botond
Hibrid megújuló energia rendszerek modellezése és optimalizálásaMayer Martin
Napelemek termelésének előrejelzési módszerek fejlesztéseMayer Martin
Gépi tanulási módszerek alkalmazása energetikai előrejelzések készítéséhezMayer Martin
Energiatárolás alkalmazása időjárásfüggő megújuló termelés eseténMayer Martin
Jövőbeli optimális energiamix vizsgálataMayer Martin
Magyarországon fellelhető folyékony biotüzelőanyagok energetikai hasznosításaLaza Tamás
Magyarország egy szabadon választott kistérségének energiaellátásának elemzéseLaza Tamás
Magyarországi viszonyok között mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának elemzéseLaza Tamás
Állandó felügyeletű kazánházak átalakítása időszakos felügyeletűvé -jogszabályi, szabványi megfeleltetésLaza TamásTervezés
Pálinkafőzés hőtani viszonyainak hatása a késztermékre – kísérleti munkaLaza Tamás
Pálinkafőzés hőmérsékleti viszonyainak kísérleti elemzéseLaza Tamás
Szeszesital készítés hőtani elemzésének irodalomkutatásaLaza TamásTervezés
Belső égésű motorban lejátszódó égési folyamat bemutatására szolgáló demonstrációs berendezés tervezése, építéseLaza TamásTDK-ra továbbvihető
Túlhevített gőz hőmérsékletszabályozására szolgáló vízbefecskendezés modellezéseLaza TamásTDK-ra továbbvihető
Turbinalapáton lejátszódó áramlás modellezése, demonstrációs célbólLaza TamásTDK-ra továbbvihető
Gázcirkó átalakítása demonstrációs berendezésséLaza Tamás
Hidrogén-földgáz keverék hatása a gázvezetékekre – irodalmi elemzésLaza Tamás
Tervezési segédlet készítése gáz-kondenzációs kazánból és hőszivattyúból álló hibrid hőközpontra.Laza TamásARISTON által ösztöndíjjal támogatott feladat
Erőművi vízcsöves kazán hő- és áramlástechnikai számítása, és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékeléseLezsovits Ferenc
Ipari gőzkazán hő- és áramlástechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékeléseLezsovits Ferenc
Fűtőművi forrróvízkazán hő- és áramlástechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékeléseLezsovits Ferenc
Ipari termolajkazán hő- és áramlástechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékeléseLezsovits Ferenc
Hőhasznosító kazán illesztése a kiválasztott hőforráshoz valamint hő- és áramlástechnikai számításaLezsovits Ferenc
Farmgazdaság megújuló alapú energia ellátási lehetőségeinek vizsgálataLezsovits Ferenc
Szennyvíziszap együttüzeléses ártalmatlanítási lehetőségeinek vizsgálata, összehasonlítása az anaerob erjesztéses ártalmatlanítássalLezsovits Ferenc
Háztartási hulladék ártalmatlanítási lehetőségeinek összehasonlító vizsgálataLezsovits Ferenc
Mezőgazdasági biomassza hulladékok energetikai hasznosítási lehetőségeinek vizsgálataLezsovits Ferenc
Égés során keletkező szennyező anyagok emisszió csökkentési lehetőségeiLezsovits Ferenc
Kisteljesítményű hulladéktüzelő rendszer követelményeinek és megvalósíthatóságának vizsgálataLezsovits Ferenc
Hidrogén előállítási és ellátási lehetőségek energiamérlege és biztonságtechnikai kérdéseiLezsovits Ferenc
Napenergia alkalmazási lehetőségei erőművi póttápvíz készítésbenCséfalvay EditDiplomamunka
Nanorészecskék visszanyerése munkaközegekbőlCséfalvay EditSzakdolgozat, Projekt feladat, Önálló feladat
Membrándesztilláció alkamazásának lehetősége erőművi víztisztításbanCséfalvay EditSzakdolgozat
Ultratiszta víz előállítása hőszivattyús bepárló segítségévelCséfalvay EditDiplomamunka
Hőszivattyús bepárló és ioncsere összehasonlítása ultratisztivíz előállítása eseténCséfalvay EditSzakdolgozat, Projekt feladat, Önálló feladat
Szervetlen szennyező komponensek eltávolítási lehetőségei magas hőmérsékletű munkaközegekbőlCséfalvay EditSzakdolgozat, Projekt feladat, Önálló feladat
Energiaátalakítás hőveszteségeinek feltárása és hőintegráció lehetőségének feltérképezéseCséfalvay EditSzakdolgozat, Projekt feladat, Önálló feladat
Faszén nedvességtartalmának hatása a károsanyagkibocsátásraCséfalvay EditProjekt feladat, Önálló feladat
Hőközvetítő közegek tárolási, szállítási lehetőségeiCséfalvay EditÖnálló feladat
A globális (antropogén) CO2-kibocsátás fő hajtóerőFazekas András István
Az időjárásfüggő megújuló energiaforrások és az atomerőművek együttes üzemének optimalizálásaFazekas András István
A rendszerszintű, szabályozási célú teljesítőképesség-tartalékok méretezéseFazekas András István
Új atomerőművi egységek rendszerbe illesztéseFazekas András István
Megújuló, nukleáris és konvencionális erőművek ökológiai lábnyomának csökkentése Life Extending Control segítségével.Szentannai Pál
Atomerőmű egyszerűsített dinamikai modellezése Matlab-Simulink környezetben a szabályozások anyagfáradást okozó hatásainak figyelembevételével együttSzentannai Pál
Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozásának kiterjesztése korábban figyelembe nem vett hatásokraSzentannai Pál
Exergia szemléletű szabályozások az energetikábanSzentannai Pál
SRF és biomassza tüzelőanyag részecskék fluidágyas viselkedésének kiértékelése numerikus képfeldolgozás segítségével Matlab környezetbenSzentannai Pál
SRF és RDF hasznosítás fluidágyas konverziós eljárássalSzentannai Pál
Talbot-jelenség és Talbot-szőnyeg rugalmas és viszkoelasztikus hullámok eseténFülöp Tamás
Másodrendű, explicit numerikus sémák összehasonlítása Fourier- és Guyer-Krumhansl-hővezetésnélFülöp Tamás
Szilárdközeg-reológiai jelterjedés analitikus vizsgálataFülöp Tamás
Analitikus képletek a hővezetés flash-kísérletéhezFülöp Tamás
A Laplace-transzformáció és a spektrális megoldás hővezetés eseténFülöp Tamás
Impulzusszerű peremfeltétel helyettesítése impulzusszerű kezdeti feltétellel Fourier-n túli hővezetésbenFülöp Tamás
Háztartási tüzelőberendezések vizsgálata hidrogén bekeverés eseténBereczky ÁkosBSc.
Oktánszám mérőmotor vizsgálata hidrogén bekeverés eseténBereczky Ákos
HCNG tüzelőanyag vizsgálata kettős tüzelőanyagú motorokbanBereczky Ákos
SOFC üzemanyagcella mérőrendszer kialakítása és a berendezés vizsgálataBereczky ÁkosBSc.
Hidrogén előállítás és felhasználás vizsgálataBereczky Ákos
Mezőgazdasági hulladékok és melléktermékek energetikai lehetőségeinek vizsgálataBereczky Ákos
Hidrogén égési folyamatának vizsgálata Chemkin (Ansys) szoftver rendszerbenLukács Kristóf
Hidrogén égési folyamatának vizsgálata (AVL-Fire)   szoftver rendszerbenLukács Kristóf
Hidrogén vizsgálatok feldolgozása és az égési folyamat vizsgálataLukács Kristóf
Ammónia tüzelőanyag felhasználási lehetőségeiLukács Kristóf
Cseppfolyós ammónia tüzelőanyag rendszer tervezése és értékeléseLukács Kristóf
Gyújtásrendszerek vizsgálataLukács Kristóf
R4 TDI kísérleti motor EDC telepítése (MSc, BSc)Lukács Kristóf
R4 TDI kísérleti motor modellezése (MSc, BSc)Lukács Kristóf
Gázmotorok alternatív tüzelőanyagú alacsony NOx kibocsátású szabályozó rendszer tervezéseLukács Kristóf
Stirling-motoros CHP mérőrendszer tervezése és kialakítása oktatási célokra;Lukács Kristóf
SOFC mérőrendszer tervezése és kialakítása oktatási célokraLukács Kristóf
PEMFC  mérőrendszer tervezése és kialakítása oktatási célokraLukács Kristóf
Biológiai hővezetési modellek numerikus vizsgálataKovács RóbertÖnálló feladat
Hővezetési modellek összehasonlítása a hőimpulzus kísérlet numerikus szimulációjávalKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
A 2-hőmérsékletű hővezetési modell vizsgálataKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
3D-nyomtatott testek és habok termikus tulajdonságainak vizsgálataKovács RóbertÖnálló feladat
A 3omega mérési módszer vizsgálataKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Ballisztikus hővezetési kísérletek kiértékeléseKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Hőtároló konténerek hőszigetelési lehetőségeinek vizsgálataKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Fourier-féle hővezetés numerikus vizsgálata anizotrop anyagokbanKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Fázisváltó anyagok hővezetési tulajdonságainak vizsgálataKovács RóbertÖnálló feladat
Hőtároló modellek fejlesztéseKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Elektronikai alkatrészek determinisztikus inverz hőátadási vizsgálata (skálázódás, tranziens jellegű viselkedés leírása)Kovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Elektronikai alkatrészek hőátadási modellezése a hőátadási együtthatók vizsgálatával (konvektív, radiatív, kondenzációs)Kovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Termomechanikus vizsgálat: biológiailag lebontható hordozók termomechanikus deformációja különböző méretű és tömegű alkatrészek alattKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Kondenzációs hőátadás vizsgálata gőzfázisú forrasztás soránKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Nyomásmérés alapú diagnosztika fejlesztése forrasztókemencékhezKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Nagyteljesítményű hőcserélő berendezések kontakt hőátadási tulajdonságainak vizsgálataKovács RóbertBSc, MSc, Önálló feladat
Hidrogén/ammónia elegy tüzelésének szimulációja perdületesen előkevert égő eseténFüzesi Dániel
Ammónia/metán elegy tüzelésének szimulációja alacsony perdületes körülmények közöttFüzesi Dániel
Akkumulátorcella szimulációja ANSYS Fluent szoftverkörnyezetbenFüzesi Dániel
Diszkrét idejű numerikus módszerek hosszútávú viselkedésének előrejelzése folytonos idejű eljárássalTakács DonátBSc/MSc/TDK/Önálló feladat
Szerkezetőrző numerikus módszerek vizsgálata backwards error analysis segítségévelTakács DonátBSc/MSc/TDK/Önálló feladat
Fourier-féle hővezetési modell illesztése differenciálható programozáson alapuló optimalizációs algoritmusok segítségévelTakács DonátBSc/MSc/TDK/Önálló feladat
Kőzetek overcoring módszerrel történő in-situ, elmozdulásalapú feszültségmérése során fellépő feszültségeloszlások vizsgálataTakács DonátBSc/MSc/TDK/Önálló feladat
Dilatációs rezonanciafrekvencia-mérés eredményeinek becslése kvázi-szimplektikus numerikus módszerek használatávalTakács DonátBSc/MSc/TDK/Önálló feladat
BME Suborbitals projektfeladat (a versenycsapat tagjai részére)Takács DonátBSc/MSc/TDK/Önálló feladat
Inverz hővezetési feladat megoldása gradiens alapú módszerrelCzél Balázs
Inverz hővezetési feladat megoldása neurális hálózattalCzél Balázs
Összetett szerkezetek végeselemes hőtani modellezéseCzél Balázs
Végeselemes hőtani modell szabadságfokainak csökkentéseCzél Balázs