A Tanszék bemutatása


Küldetés:
Az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék küldetése, hogy hozzájáruljon a hazai energetika fejlesztési irányainak kijelöléséhez és hallgatóit úgy képezze, hogy mérnökként az energetika feladatait tudományos igényességgel, rendszerszintű szemlélettel, a jövő generációiért érzett felelősséggel oldják meg.

Tanszékvezető:
GRÓF GYULA, PhD, a gépészmérnök karon végzett matematikus mérnök. Kutatási területei az energetikai rendszerek elemzése, modellezése, a hővezetés elmélete, módszerek és berendezések fejlesztése a hőfizikai anyagjellemzők meghatározására. Több éve aktív tagja, illetve választott tisztségviselője hazai és nemzetközi szakmai szervezeteknek. Titkára az MTA Áramlás és Hőtechnikai Bizottságnak és a WEC Magyar Nemzeti Bizottságnak. A Magyar Mérnök Akadémia tagja. Felelős szerkesztője az Energiagazdálkodás folyóiratnak. A BME kutatóegyetemi programban a Fenntartható Energetika KKT alprojektvezetője.

Történet:
Az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék története az Institutum Geometricummal, Horváth Ignác majd, Petzval Ottó tanította erőgéptannal, erőműtannal kezdődött. Bielek Miksa majd, 1904-től Schimanek Emil 30 éven át oktatta a kalorikus gépeket. 1946-tól a Gőzgépek és Hűtőgépek Tanszék működik Komondy Zoltán vezetésével. Heller László 1951-ben az Energiagazdálkodási Tanszéket, és Lévai András 1953-ban a Hőerőművek Tanszéket alapítja meg, majd ezeket 1978-ban egyesítik a Hő- és Rendszertechnikai Intézetben, igazgató Szabó Imre. Az 1960-ban alakult Kalorikus Gépek Tanszék vezetője 1972-ig Brodszky Dezső, 1989-ig Bassa Gábor, majd Penninger Antal. A HöRI-ből 1992-ben alakult Büki Gergely, majd 1996-tól Rádonyi László vezette Energetika Tanszék és a Szabó Imre, majd Zsebik Albin vezette Rendszer és Irányítástechnika Tanszék. 2002-ben jött létre a mai formájú Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, 2008-ig Penninger Antal vezeti, majd Gróf Gyula.

Oktatás:
A tanszék feladatai a gépészmérnöki, energetikai, mechatronikai mérnöki és terméktervező alapszakokra; a gépészmérnök, energetikai mérnök, és gépészeti modellezés mesterszakokra; a PhD képzésre; és az energiatermelési továbbképzési szakra fokuszálódnak. A hazai energetikai mérnök képzés megteremtésében a tanszék úttörő szerepet vállalt, azóta is irányítja a különböző szintű energetikai képzéseket, vezette a kétlépcsős képzésre való átállást, az energetikai BSc és MSc szakok létrehozását. A tanszék legfontosabb alaptárgyai: Műszaki Hőtan I-II, Kalorikus Gépek, Energetika I-II, Energiaellátás. Törekszünk arra, hogy az alaptárgyakban a szilárd elméleti alapok elsajátítása mellett nagy hangsúlyt helyezzünk a laboratóriumi gyakorlatokra, mérésekre. A gépész és energetikus hallgatók teljes évfolyama megfordul a jól felszerelt nagylaboratóriumban, ahol az energetika korszerű és hagyományos működő gépein és berendezésein végezhetnek méréseket, mint pl. mikroturbina, gázmotor, kondenzációs kazán, fluidizációs tüzelőberendezés, hőszivattyú, belsőégésű motor, gőzturbina. Megújuló energia laboratóriummal és egy korszerű oktató hőközponttal bővült a laboratóriumi infrastruktúránk ebben az évben. A hallgatóinknak a műszaki ismeretek mellett magas szintű, az energetikához szorosan kötődő jogi – közgazdasági ismereteket nyújtó tantárgyak oktatásába vezető szakembereket vonunk be, kihasználva az energetika kormányzati, vállalati és társadalmi szereplőivel ápolt szoros kapcsolatainkat. Új, 18 fős számítógép labor szolgálja azt a törekvésünket, hogy a hallgatók megismerjék, és elsajátítsák a termodinamika, a hőátvitel, az áramlástan korszerű numerikus módszereit, az energetikai folyamatok és rendszerek szimulációs eszközeit, a szimbolikus matematikai és mérnöki programokat. A tanszék 2007 óta tagja egy öt egyetem formálta konzorciumnak, mely az Erasmus Mundus program keretében eredményes uniós pályázat nyomán jött létre.

Kutatás:
Az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéken folyó kutatások az energiahordozók átalakításával és hatékony felhasználásával összefüggő rendszerekre és berendezésekre, gazdasági, társadalmi és természeti folyamatokra irányulnak. Az energetika társadalmi léptékű feladatainak megoldásához alapkutatásokkal, alkalmazott kutatásokkal és kísérleti fejlesztésekkel járulunk hozzá a tradicionális és a megújuló energiaforrások harmonizált, környezettudatos alkalmazásának, a versenyképesség és az ellátásbiztonság érdekében. A kutatások gazdasági alapját az energetika széles területét átfogó vállalati K+F megbízások, OTKA, NKTH és EU-s pályázatok biztosítják. Az erőforrásokat a laboratóriumi hátterünk folyamatos fejlesztésére fordítjuk. A hazai intézmények mellett kanadai, német, francia, portugál, lengyel és dél-afrikai egyetemekkel működünk együtt különböző területeken. A tanszék munkatársai aktív tagjai az energetika szakmai szervezeteinek, a tanszéken működik az Energiagazdálkodás folyóirat szerkesztősége, a Hőerőgépek és Környezetvédelem konferenciát 1993 óta minden második évben megszervezzük, a 11. konferenciát 2013 júniusában tartottuk. Az energiaellátás társadalmi és gazdasági kapcsolatai területen háttér-tanulmányok, szabályozási javaslatok kidolgozásában veszünk részt. A közvetlen és kapcsolt energiafejlesztés műszaki és gazdasági kérdéseivel foglalkozó projekteken az iparág meghatározó vállalatainak dolgozunk. Új megközelítésű megoldásokat fejlesztünk az erőművek szabályozása témakörben. Az energetikai eredetű levegőszennyezéshez kapcsolódó kutatásoknak tanszéki fejlesztésű mérőrendszer és a terjedést számító szoftver az eredménye. Számos pilot program valósult meg részvételünkkel megújuló energiaforrások (biomassza, biogáz, bioetanol) felhasználására közvetlen vagy kapcsolt energiafejlesztésre. Vízüzemi kutatásaink hozzájárultak a paksi erőmű vízüzemének korszerűsítéséhez. A tanszéki fékpadi rendszereken rendszeres kutatásokat végzünk a megújuló tüzelő anyagok és adalékok motorikus felhasználásához kapcsolódóan.


Dr. Gróf Gyula
tanszékvezető