Hallgatói feladat témák

Cím Oktató Megjegyzés
Hullámterjedés viszkoelasztikus szilárd közegben - termodinamikailag konzisztens végesdifferenciás numerikus vizsgálatok Fülöp Tamás
Alakváltozási tenzor beazonosítása viszkoelasztikus/reológiai kőzetminta mért relaxációjában Fülöp Tamás
A hővezetés 'második hang' jelenségének numerikus vizsgálata Fülöp Tamás
Rugós inga termodinamikai csillapítása Fülöp Tamás
Analitikus közelítő megoldások a hővezetésben Fülöp Tamás
A Laplace-transzformáció és a spektrális megoldás hővezetés esetén Fülöp Tamás
Analitikus képletek a hővezetés flash-kísérletéhez Fülöp Tamás
Megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia felhasználása hőtermelésre; Ősz János
Üzemanyag (hideg tüzelőanyag) -cella és akkumulátoros gépjármű és szükséges infrastruktúra összehasonlítása; Ősz János
Társasház hőellátása csak villamos energiával, távhővel és villamos energiával, földgázzal és villamos energiával. Az ellátási módok összehasonlítása. Ősz János
A megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia milyen mértékű penetrációja nehezíti meg a magyar villamosenergia-rendszer működését. Ősz János
Megújuló energia potenciálok becslésének módszertana Hartmann Bálint/Mayer Martin
Napenergia-hasznosítás optimalizálása Hartmann Bálint/Mayer Martin
Kriogenikus munkaszolgáltató körfolyamatok Imre Attila
Flash-ciklusokhoz alkalmas munkaközegek jellemzői Imre Attila
A szerves Rankine ciklus munkaközegeinek új típusú osztályozása Imre Attila BSc/MSc
Statisztikai módszerek fragmentálódott minták méretelemzésére Imre Attila BSc/MSc
Adiabatikus folyamatok metastabil folyadékokban és gázokban Imre Attila MSc, legalább 2 féléves téma
Adiabatikus folyamatok két- és többkomponensű rendszerekben Imre Attila MSc, legalább 2 féléves téma
Szuperkritikus anyagok anomáliáinak vizsgálata Imre Attila BSc/MSc
Túlhűtött gőztér hirtelen összeomlása, avagy a kondenzáció-indukált vízütés és a buborékösszeroppanás termodinamikája Imre Attila BSc/MSc
Auxetikus (negatív Poisson-állandójú) anyagok viselkedése Imre Attila BSc/MSc
Mechanikai metaanyagok és metaállapotok termodinamikája Imre Attila MSc, legalább 2 féléves téma
Különböző termodinamikai ciklusok (ORC, Kalina, flash) alkalmazhatósága 60-90 Celsius hőmérsékletű hőforrások villamosenergetikai célú hasznosításánál – a Lindal-diagram kiterjeszthetősége Imre Attila MSc, 2 féléves
Technolgiák és munkaközegek az LNG-ben rejlő”hideg energia” kinyerésére Imre Attila
Kőágyas hőtároló medence felhasználása ipari telephelyek, illetve kisebb települések évszakos és napszakos hőellátására Imre Attila
Fázisváltó anyagokkal működő hőtározók használata ipari telephelyek hűtés/fűtésigényének kielégítésére Imre Attila
Megújuló termelés előrejelzés gépi tanulási módszerekkel Mayer Martin
Megújuló energiaforrások hasznosításának műszaki és gazdaságossági vizsgálata Mayer Martin
Napenergia hasznosító rendszerek tervezése, modellezése és vizsgálata Mayer Martin
Naperőművek energiatermelésének előrejelzési módszerei Mayer Martin
Energiatárolók lehetőségeinek vizsgálata időjárásfüggő megújulók termelés ingadozásának csökkentésére Mayer Martin
Magyarországon fellelhető folyékony biotüzelőanyagok energetikai hasznosítása Laza Tamás
Magyarország egy szabadon választott kistérségének energiaellátásának elemzése Laza Tamás
Magyarországi viszonyok között mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának elemzése Laza Tamás
Állandó felügyeletű kazánházak átalakítása időszakos felügyeletűvé Laza Tamás Tervezés
Pálinkafőzés hőtani viszonyainak hatása a késztermékre - kísérleti munka Laza Tamás
Pálinkafőzés hőmérsékleti viszonyainak kísérleti elemzése Laza Tamás
Szeszesital készítés hőtani elemzésének irodalomkutatása Laza Tamás Tervezés
Belső égésű motorban lejátszódó égési folyamat bemutatására szolgáló demonstrációs berendezés tervezése, építése Laza Tamás TDK-ra továbbvihető
Túlhevített gőz hőmérsékletszabályozására szolgáló vízbefecskendezés modellezése Laza Tamás TDK-ra továbbvihető
Turbinalapáton lejátszódó áramlás modellezése, demonstrációs célból Laza Tamás TDK-ra továbbvihető
Tervezési segédlet készítése gáz-kondenzációs kazánból és hőszivattyúból álló hibrid hőközpontra. Laza Tamás ARISTON által ösztöndíjjal támogatott feladat
Megújuló, nukleáris és konvencionális erőművek ökológiai lábnyomának csökkentése Life Extending Control segítségével.
Atomerőmű egyszerűsített dinamikai modellezése Matlab-Simulink környezetben a szabályozások anyagfáradást okozó hatásainak figyelembevételével együtt Szentannai Pál
Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozásának kiterjesztése korábban figyelembe nem vett hatásokra Szentannai Pál
Exergia szemléletű szabályozások az energetikában Szentannai Pál
SRF és biomassza tüzelőanyag részecskék fluidágyas viselkedésének kiértékelése numerikus képfeldolgozás segítségével Matlab környezetben Szentannai Pál
SRF és RDF hasznosítás fluidágyas konverziós eljárással Szentannai Pál
Fluidágyas kazánok részfolyamatainak CFD modellezése Szűcs Tibor ANSYS Fluent
Szilárd tüzelőanyagok makroszkopikus égéskinetikájának vizsgálata Szűcs Tibor mérések végzése és kiértékelése
Szilárd tüzelőanyagok makroszkopikus égéskinetikájának modellezése Szűcs Tibor ANSYS Fluent
Szilárd tüzelőanyagok reakciókinetikája Szűcs Tibor Matlab programozás, mérés kiértékelés
Tüzeléstechnikai berendezés időfüggő modellezése reakciókinetika felhasználásával Szűcs Tibor Simulink
Nem hagyományos belsőégésű motorok Meggyes Attila
Személygépjárműveknél alkalmazott legújabb belsőégésű motor megoldások. Meggyes Attila
Személygépkocsi dízelmotorok várható fejlődése és jövőbeli alakulása Meggyes Attila MSc előnyben
Gázüzemű személygépkocsi motorok várható fejlődése és jövőbeli alakulása Meggyes Attila MSc előnyben
Elektromos és belsőégésű motoros járműmeghajtás primer energiafelhasználásának összehasonlítása különböző üzemmódok esetén Meggyes Attila MSc előnyben
Gépjárműmotorok és/vagy tüzelőberendezések, emisszió mérésének jelenlegi helyzete és várható jövőbeli alakulása Meggyes Attila MSc előnyben
Gépkocsiknál alkalmazott katalizátor megoldások Meggyes Attila MSc / BSc
Gépkocsiknál alkalmazott koromszűrő megoldások Meggyes Attila MSc / BSc
Alternatív jármű-meghajtások Meggyes Attila MSc / BSc
Különböző gépjárművek primer energia felhasználása Meggyes Attila MSc / BSc
Budapest belvárosi Duna-szakaszán hosszabb ideig kikötött (hoteling) szállodahajók légszennyező hatásának értékelése Meggyes Attila
A gépjárművek okozta légszennyezettség értékelhetőségének vizsgálata hosszabb közúti alagutak szellőzőlevegőjében mérhető légszennyező anyag koncentrációk alapján Meggyes Attila
Belső égésű motorok gyorsan változó jeleinek detektálása, azok beépíthetősége a motorok vezérlésébe Bereczky Ákos MSc
Cycle Tempo hősémaszámító program fejlesztése Fortran/Matlab programkörnyezetben Groniewsky Axel tervezés v. BSc típus: fejlesztés
Faapríték tüzelésű kiserőmű optimális paramétereinek éves energetikai meghatározása Groniewsky Axel BSc v. MSc, típus: ipari feladat
Turbinacsere vizsgálata meglévő hulladékhasznosító műben Groniewsky Axel BSc v. MSc, típus: ipari feladat
Optimális munkaközeg választó mechanizmus kidolgozása meglévő Szerves Rankine Körfolyamathoz (ORC) Groniewsky Axel erős BSc v. MSc v. PhD, típus: kutatás
Energetikai rendszer tervezése Cycle Tempo programkörnyezetben Groniewsky Axel tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat
Energetikai rendszer tervezése GateCycle programkörnyezetben Groniewsky Axel tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat
Organikus Rankin körfolyamat illesztése bioetanol üzemhez Groniewsky Axel
Biológiai rendszerek termodinamikája (élő rendszerek; biológiai sejtek; biológiai rendszerek energiaátalakításának hatékonysága; metabolizmusok; táplálkozás és testmozgás termodinamikája; biológiai növekedés határai; öregedés és halál termodinamikája) Groniewsky Axel
Programozható ECU rendszer kialakítása R4 TDI motorhoz Bereczky Ákos
idrogén égési folyamatának vizsgálata Chemkin (Ansys) szoftver rendszerben Lukács / Bereczky
Hidrogén égési folyamatának vizsgálata (AVL-Fire)   szoftver rendszerben Lukács / Bereczky
Változtatható kompresszióviszonyú motor átalakítása gáz/folyadék vegyes üzemre Bereczky Ákos
Hidrogén vizsgálatok feldolgozása és az égési folyamat vizsgálata Lukács / Bereczky
Ammónia tüzelőanyag felhasználási lehetőségei Lukács / Bereczky
Cseppfolyós ammónia tüzelőanyag rendszer tervezése és értékelése Lukács / Bereczky
Gyújtásrendszerek vizsgálata. Lukács Kristóf
Bereczky Ákos
PN mérő rendszer kialakításának vizsgálata Bereczky Ákos
Belsőégésű motorok fejlesztési irányai 2015-2025 Bereczky Ákos
Levegő segédközeges porlasztás permetének jellemzése Urbán András Tervezés/Szakdolgozat
Különböző tüzelőanyagok előmelegítésének porlasztásra gyakorolt hatásai Urbán András Szakdolgozat/Diplomatervezés
Repceolaj porlasztásának vizsgálata PDA segítségével Urbán András Szakdolgozat/Diplomatervezés
Elsődleges porlasztás vizsgálatát segítő képfeldolgozó program fejlesztése nagysebességű kamerával készített mérések alapján Urbán András Szakdolgozat/Diplomatervezés, MATLAB ismerete előny
Általános permetvizsgáló program fejlesztése MATLAB szoftverkörnyezetben Urbán András Szakdolgozat/Diplomatervezés, MATLAB ismerete előny
Háztartási hűtőszekrény energiafogyasztásának meghatározása; mérése is Maiyaleh Tarek min. 2 hallgató
Fóliasátor hőszivattíús fűtésének vizsgálata Maiyaleh Tarek
CO2, mint hűtőközeg vizsgálata Maiyaleh Tarek
Réteges szerkezetű anyagok végeselemes hőtani modellezése Kovács Róbert
Heterogén anyagok hővezetésének kísérleti vizsgálata Kovács Róbert
Biológiai hővezetési modellek numerikus vizsgálata Kovács Róbert
Kisnyomású gázok nemegyensúlyi termodinamikai vizsgálata Kovács Róbert
Nem-Fourier hővezetési modellek 2 és 3 dimenziós numerikus módszerei Kovács Róbert
Erőművi vízcsöves kazán hő- és áramlástechnikai számítása, és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékelése Lezsovits Ferenc
Ipari gőzkazán hő- és áramlástechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékelése Lezsovits Ferenc
Ipari termolajkazán hő- és áramlástechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékelése Lezsovits Ferenc
Hőhasznosító kazán illesztése a kiválasztott hőforráshoz valamint hő- és áramlástechnikai számítása Lezsovits Ferenc
Farmgazdaság megújuló alapú energia ellátási lehetőségeinek vizsgálata Lezsovits Ferenc
Szennyvíziszap együttüzeléses ártalmatlanítási lehetőségeinek vizsgálata, összehasonlítása az anaerob erjesztéses ártalmatlanítással Lezsovits Ferenc
Háztartási hulladék ártalmatlanítási lehetőségeinek összehasonlító vizsgálata Lezsovits Ferenc
Mezőgazdasági biomassza hulladékok energetikai hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Lezsovits Ferenc
ERŐMŰRENDSZEREKBEN SZÜKSÉGES TARTALÉK   KAPACITÁSOK MÉRETEZÉSE Fazekas András István
Markov-modell alkalmazása erőművi    megbízhatósági  számításokban Fazekas András István
VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLATA Fazekas András István
RENDSZERSZINTŰ EGYENÉRTÉKŰ TERHELÉSI GÖRBÉK   SZÁMÍTÁSA Fazekas András István
VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS MEGBÍZHATÓSÁGI     SZÁMÍTÁSA Fazekas András István
Energiafelügyeleti rendszer adatfeldolgozásának fejlesztése Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
ISO 50001 energiagazdálkodási rendszer fejlesztése – dokumentumainak kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
A szabadhűtés alkalmazásának elemzése Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Hűtési rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Hőtermelés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
A sűrített levegő rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Ivóvíztermelő és szolgáltató rendszer üzemviteli elemzése Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Szállítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Épületek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Távhőrendszer üzemviteli paramétereinek optimalizálása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Vállalati villamosenergia rendszer energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Villamos hajtások energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Világítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Szellőztetés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Hulladékhő hasznosítás lehetőségének elemzése – módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Gőzrendszerek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Kapcsolt hő- és  villamosenergia termelő blokk rendszerbe illesztésének elemzése Zsebik Albin
Permetképződés folyamatainak azonosítása Józsa Viktor
Lángok zajának értékelése Józsa Viktor
Modell-tüzelőanyag összetételének optimalizációja numerikus hő-és áramlástani vizsgálatokhoz Csemány Dávid
Folyékony megújuló tüzelőanyagok anyagjellemzőinek méréses vizsgálata Csemány Dávid
Többkomponensű folyékony tüzelőanyagok párolgásának kísérleti vizsgálata Csemány Dávid
Közelítő módszerek értékelése folyékony tüzelőanyagok anyagjellemzőinek meghatározására Csemány Dávid
Egyedi tüzelőanyagcsepp párolgásának numerikus modellezése Csemány Dávid
Erőművi póttápvíz készítés környezetbarát eljárásokkal Cséfalvay Edit Irodalmazás, értékelés, labormunka
Membránszűrés alkalmazása póttápvíz készítés során Cséfalvay Edit irodalmazás / labormunka
Emissziós mérőrendszer üzembehelyezése Cséfalvay Edit labormunka
Gyújtófolyadékok-faszén kölcsönhatásának vizsgálata Cséfalvay Edit irodalmazás / labormunka
Biomassza alapú gyújtófolyadékok  égése: a hozzákevert égéslevegő térfogatáramának hatása a lángstabilitásra és az emisszióra Cséfalvay Edit labormunka
Faszén nedvességtartalmának hatása a károsanyagkibocsátásra Cséfalvay Edit labormunka
Gyújtófolyadékok környezeti fenntarthatóságának értékelése Cséfalvay Edit Irodalmazás / számolás
Háztartási méretű kiserőművek környezeti hatásainak vizsgálata életciklus értékeléssel Szilágyi Artúr
Geotermikus energiatermelő rendszerek környezeti hatásainak vizsgálata életciklus értékeléssel Szilágyi Artúr
Atomerőművek környezeti hatásainak vizsgálata életciklus értékeléssel Szilágyi Artúr
Égőfej geometriájának optimalizálása ANSYS segítségével Füzesi Dániel
Ammónia égésének numerikus szimulációja Füzesi Dániel
Égőtér szimulációja nyílt forráskódú szoftverrel Füzesi Dániel
Hőszivattyús fűtési rendszerek terjedésének és következményeinek vizsgálata Gróf Gyula
Vákuum szigetelő panelek hőtani tulajdonságainak vizsgálata Gróf Gyula
Az energiahatékonyság növelés eredményeinek megvalósulási korlátai  (rebound effect) Gróf Gyula
A hőtranszport hatékonyság növelése hidrofluoréter bekeverésének alkalmazásával. Gróf Gyula
A világban zajló erőművi technológiák fejlesztési tendenciái. Korényi Zoltán MSc
Az európai villamosenergiatermelés jövőjének elemzése. Korényi Zoltán MSc
A Nemzeti Energiastratégia 2030 elemzése az erőmű szektor szempontjából. Korényi Zoltán MSc
Hazánkban szóba jövő erőmű technológiák elemzése. Korényi Zoltán MSc
A központosított (nagyerőművek) és elosztott (kis- és mikroerőművek) rendszerének összehasonlító vizsgálata. Korényi Zoltán MSc, interest in electric
Az OECD/NEA „The Cost of Decarbonisation” c. tanulmányának elemzése a hazai erőműszektor szempontjából. Korényi Zoltán MSc
A kapcsolt energiatermelés és a trigeneráció műszaki-gazdaságossági kérdései. Korényi Zoltán MSc
Az időjárásfüggő erőművek rendszerszintű kihívásainak elemzése / A Li-ion akkumulátorok és hidrogén technológia elemzése. Korényi Zoltán MSc
Erőműfajták értékelése az ökológiai lábnyom és a hazai gazdasági érdekek szempontjából. Korényi Zoltán MSc
Erőművek karbantartásának fő elemei és a karbantartási stratégiák elemzése. Korényi Zoltán MSc
Biomassza fűtőmű tervezése kisvárosi távhőellátáshoz. Szücs Botond
Átmenet a szén-dioxid semleges távhőtermelésbe. Szücs Botond
Kommuniális hulladékból előállított másodlagos tüzelőanyagok hasznosítási lehetőségei. Szücs Botond
Korszerű hőerőművi villamosenergia termelés lehetőségei Magyarországon. Szücs Botond
Fluidizációs tüzelőberendezések vizsgálata hazai és európai környezetben. Szücs Botond
Fluidizációs elgázosítóval integrált kombináltciklusú kiserőmű létesítésének vizsgálata. Szücs Botond