Üdvözöljük tanszékünk weboldalán!

BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék az energetika nagy hagyományú szakmai műhelye. Küldetése, hogy hozzájáruljon az ország energetikai fejlesztési irányainak kijelöléséhez és hallgatóit olyan ismeretekkel és készségekkel ruházza fel, hogy az energetika területeinek mérnöki feladatait tudományos igényességgel, rendszerszintű szemlélettel, a jövő generációiért érzett felelősséggel oldják meg.

Prof. Imre Attila
Tanszékvezető

MSC FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Tanszéki Szemináriumok

2016 február óta az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéken kétheti gyakorisággal Tanszéki Szemináriumokat szervezünk. A szemináriumok során a munkatársak bemutatják időszakosan elért kutatási eredményeiket, az ipari munkák során felmerült kihívásokat és azok megoldási javaslatait, ezáltal a kollégák folyamatosan friss információkkal rendelkeznek és ismerik egymás munkáját. A szemináriumok keretében PhD hallgatóink kutatásának előrehaladását is nyomon követjük. Az előadásokat szakmai vita követi, amely a kutatások előrehaladását segítheti elő. A távoktatással bevezetett online világ adta lehetőségekkel élve a szemináriumokat kiterjesztettük ipari, minisztériumi pályázati, valamint nemzetközi szakmai előadásokra is.

A jövőben itt is elérhetővé tesszük a szemináriumi információkat.

Dr. Cséfalvay Edit
Tanszékvezető helyettes